Powrót

Druga, największa w branży energetycznej sesja dialogowa z interesariuszami PSE

26 czerwca 2015, 00:00

Druga, największa w branży energetycznej sesja dialogowa z interesariuszami PSE
Sesja dialogowa PSE zgromadziła przedstawicieli administracji, lokalnych samorządów, nauki, instytucji państwowych, partnerów biznesowych, organizacji branżowych i społecznych, a także mediów. Interesariusze PSE spotkali się, aby rozmawiać o drugim Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Spółki.

Spotkanie odbyło się 22 czerwca br. w siedzibie firmy w Konstancinie-Jeziornie i było kolejnym etapem dialogu, który Spółka prowadzi zgodnie z wytycznymi standardu AA1000 SES. Sesję przeprowadziła firma doradcza SGS Polska.

Zdajemy sobie sprawę z dużej odpowiedzialności związanej z naszą działalnością, jaką jest zapewnienie bezpiecznych i niezawodnych dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Wszystkie zadania nałożone na PSE staramy się realizować zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. To wielkie wyzwanie, zwłaszcza że – z myślą o bezpieczeństwie i wzmocnieniu systemu przesyłowego w Polsce - uruchomiliśmy proces inwestycyjny na niespotykaną w historii Spółki skalę. Obecnie realizujemy ponad 80 zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury sieciowej. Nakłady inwestycyjne tylko na ten rok zostały określone na rekordowym poziomie – 1,1 mld zł - podkreślił podczas wystąpienia Cezary Szwed, Członek Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Podczas prac w grupach prowadzonych w formie warsztatów partnerzy PSE dyskutowali nad szczegółowymi zagadnieniami, które ich zdaniem powinny zostać ujęte w kolejnym Raporcie PSE. Ostatecznie wyłoniono kilkanaście tematów szczegółowych, dotyczących między innymi inicjatywy na rzecz rozwijania systemu elektroenergetycznego, wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań i technologii przyjaznych dla środowiska, czy działania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa energetycznego adresowane do społeczeństwa i partnerów biznesowych. Na wiele oczekiwań, które interesariusze wskazywali podczas spotkania, PSE odpowiedziały już w pierwszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju. Tegoroczna edycja dokumentu będzie kontynuacją podjętych już tematów z uwzględnieniem nowych zagadnień, które zarówno według Spółki, jaki i jej partnerów są kluczowe dla zrównoważonego rozwoju.

Liczne przybycie przedstawicieli niemal wszystkich grup interesariuszy potwierdziło znaczenie odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju PSE.

Spotkanie było także okazją do zaprezentowania obecnych działań Spółki i planowanych inicjatyw w pięciu kluczowych obszarach strategii PSE na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju PSE za lata 2013-1014, do opracowywania którego również zaangażowano interesariuszy, przedstawiał najważniejsze założenia nowej strategii. W przygotowywanym obecnie Raporcie za rok 2014, PSE zaprezentują działania podejmowane
w ramach realizacji tej strategii.

Drugi już Raport Zrównoważonego Rozwoju PSE, podobnie jak Raport otwarcia, zostanie opracowany według międzynarodowego standardu raportowania Global Reporting Initiative, w wersji G4.