Powrót

Informacja na temat organizacji aukcji zdolności przesyłowych od 01.01.2010 r.

24 listopada 2009, 00:00

Informacja na temat organizacji aukcji zdolności przesyłowych od 01.01.2010 r.
Zgodnie z decyzją z 20 spotkania Implementation Group ERGEG, Operatorzy Systemów Przesyłowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zostali zobowiązani do zorganizowania aukcji zdolności przesyłowych w okresie od 1 stycznia 2010 do czasu wprowadzenia nowej metody alokacji Flow Based Allocation (tzw. faza “interim”) w taki sposób, aby kanały komunikacji pomiędzy uczestnikami rynku a Biurem Aukcyjnym CAO oraz pozostałe zasady nie uległy zmianie w odniesieniu do obecnej sytuacji.