Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Informacja nt. przebudowy linii 220 kV w Gminie Wieliczka

29 kwietnia 2016, 00:00

Informacja nt. przebudowy linii 220 kV w Gminie Wieliczka
W związku z licznymi pytaniami odnośnie przebudowy w Brzegach, w Gminie Wieliczka, odcinka linii 220 kV kV relacji Skawina – Wanda, Wanda – Lubocza, Skawina – Klikowa, PSE S.A. informują:

Zaplanowana do realizacji przez PSE S.A. przebudowa linii 220 kV przebiegającej przez obszar Zagospodarowania Przestrzeni Publicznej Brzegi – Kokotów Gminy Wieliczka (Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej), jest realizowana na wniosek Gminy Wieliczka i ma na celu usunięcia kolizji, która umożliwi optymalne wykorzystanie tych nieruchomości dla przyszłych inwestycji w Gminie oraz przyczyni się do efektywniejszego zorganizowania uroczystości związanych z organizacją Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, które mają się odbyć na tym terenie.

Zgodnie z zawartą pomiędzy Stronami Umową, wszystkie koszty przebudowy kolizji ponosi w całości Gmina Wieliczka (w tym również koszty pozyskania na rzecz PSE S.A. dokumentacji formalnoprawnej, praw do terenu umożliwiającej realizację przebudowy oraz dokumentacji wykonawczej), co jest standardowo przyjętym w PSE S.A. rozwiązaniem w sytuacjach, kiedy przebudowa ma nastąpić na wniosek podmiotu zewnętrznego, w związku z planowaną zmianą zagospodarowania nieruchomości.

Obecnie, z powodu braku podlegającego wykonaniu (ostatecznych lub z rygorem natychmiastowej wykonalności) kompletu decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę linii wydanych na PSE S.A., które zobowiązana jest przekazać Gminę Wieliczka, Spółka nie może realizować prac związanych z przebudową i przyłączeniem nowego odcinka linii 220 kV do sieci przesyłowej.

Dodatkowo, w trakcie prac przygotowawczych związanych z wykonaniem fundamentów pod słupy nowego odcinka linii, wykonywanych w oparciu o pozwolenie na budowę wydane na Gminę Wieliczka, ujawniły się wady w dokumentacji wykonawczej przekazanej przez Gminę. Muszą one zostać usunięte na koszt Gminy.

Spełnienie przedmiotowych uwarunkowań umożliwi natychmiastowe rozpoczęcie prac związanych z przebudową linii.