Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Informacja o zmianie planowanego terminu uruchomienia polskiego projektu Multi-NEMO w ramach Jednolitego Łączenia Rynków Dnia Następnego

7 stycznia 2021, 14:08

Informacja o zmianie planowanego terminu uruchomienia polskiego projektu Multi-NEMO w ramach Jednolitego Łączenia Rynków Dnia Następnego
Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz Wyznaczeni Operatorzy Rynku Energii Elektrycznej (NEMO), zaangażowani w polski projekt Multi-NEMO (MNA) w ramach Jednolitego Łączenia Rynków Dnia Następnego, informują o nowym terminie uruchomienia polskiego projektu MNA który został wyznaczony na dzień 2 lutego 2021r.

Uruchomienie polskiego projektu MNA jest uzależnione od pomyślnego zakończenia testów symulacyjnych pomiędzy PSE a wyznaczonymi NEMO, które mają na celu sprawdzenie gotowości operacyjnej stron. Polski projekt MNA jest w końcowej fazie realizacji, zmiana terminu uruchomienia projektu pozwala na przeprowadzenie dodatkowych testów w celu potwierdzenia stabilności i niezawodności wszystkich systemów oraz procesów operacyjnych.

Strony projektu są w pełni zaangażowane w finalizację polskiego projektu MNA zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającym wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (CACM), mając na celu rozwijanie konkurencyjności wśród NEMO na europejskich rynkach energii oraz wspieranie tworzenia w pełni zintegrowanego wewnętrznego rynku energii.

Uczestnicy polskiego projektu Multi-NEMO w ramach Jednolitego Łączenia Rynków Dnia Następnego to: Polski Operator Systemu Przesyłowego - PSE oraz trzech Wyznaczonych Operatorów Rynku Energii Elektrycznej działających w polskim obszarze rynkowym: EPEX SPOT, Nord Pool oraz TGE.