Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Informacja OSP na temat aktualizacji procedury testowania modułów wytwarzania energii wraz z podziałem obowiązków między właścicielem zakładu wytwarzania energii a operatorem systemu na potrzeby testów zgodności

30 października 2020, 15:22

Informacja OSP na temat aktualizacji procedury testowania modułów wytwarzania energii wraz z podziałem obowiązków między właścicielem zakładu wytwarzania energii a operatorem systemu na potrzeby testów zgodności
PSE S.A. niniejszym publikują aktualizację dokumentu „Procedura testowania modułów wytwarzania energii wraz z podziałem obowiązków między właścicielem zakładu wytwarzania energii a operatorem systemu na potrzeby testów” wraz z załącznikami, opracowaną na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci.

Aktualizacja została opracowana w związku z wejściem w życie w dniu 01.11.2020 r. zatwierdzonego decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WKP.744.9.13.2019.MKo4 planu testów SGU określonego na podstawie art. 43 ust. 2. Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych. Aktualizacja uwzględnia także poprawki wynikające z doświadczeń nabytych podczas dotychczasowego stosowania niniejszego dokumentu.

Zaktualizowane dokumenty znajdują się również na stronie internetowej www.pse.pl/dokumenty w zakładce Kodeksy sieci / NC RfG / Procedura testowania PGM.