Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Informacja OSP na temat decyzji ACER nr 17/2020 ws. wspólnych zasad rozliczania mających zastosowanie do każdego przypadku planowej wymiany energii (SP)

25 września 2020, 16:43

Informacja OSP na temat decyzji ACER nr 17/2020 ws. wspólnych zasad rozliczania mających zastosowanie do każdego przypadku planowej wymiany energii (SP)
W dniu 18 grudnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: Rozporządzenie (UE) 2017/2195).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&qid=1512369802188&from=EN

Na podstawie art. 50 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2017/2195 operatorzy systemów przesyłowych (dalej: OSP) zostali zobowiązani, w terminie jednego roku od wejścia w życie Rozporządzenia (UE) 2017/2195, do opracowania wspólnej propozycji dotyczącej wspólnych zasad rozliczania mających zastosowanie do każdego przypadku planowej wymiany energii w wyniku procesu zastępowania rezerw, procesu odbudowy częstotliwości z aktywacją nieautomatyczną i automatyczną oraz procesu kompensowania niezbilansowań (dalej: Propozycja SP).

W dniu 18 grudnia 2018 r. wszyscy OSP przedłożyli Propozycję SP do wszystkich organów regulacyjnych (dalej: NRA).  

W dniu 23 lipca 2019 r. wszystkie NRA wspólnie uzgodniły przekazanie wezwania do zmian w Propozycji SP. W odpowiedzi na wezwanie, wszyscy OSP przedłożyli zmienioną Propozycję SP.

NRA po otrzymaniu zmienionej Propozycji SP, nie byli w stanie osiągnąć porozumienia w wymaganym przez Rozporządzenie (UE) 2017/2195 terminie. W związku z powyższym zmieniona Propozycja SP została skierowana do Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (dalej: ACER).

W  dniu 15 lipca 2020 r. ACER podjęła decyzję nr 17/2020 w sprawie zatwierdzenia wspólnych zasad rozliczania mających zastosowanie do każdego przypadku planowej wymiany energii.

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 7 Rozporządzenia (UE) 2017/2195, niniejszym publikują treść ww. decyzji.