Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Informacja OSP na temat decyzji Prezesa URE ws. metody koordynowanego redysponowania i zakupów przeciwnych regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa

28 maja 2021, 13:44

Informacja OSP na temat decyzji Prezesa URE ws. metody koordynowanego redysponowania i zakupów przeciwnych regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa
W dniu 14 sierpnia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (dalej: Rozporządzenie (UE) 2015/1222).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1222&qid=1498133388174&from=EN

Na podstawie art. 35 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2015/1222 operatorzy systemów przesyłowych (dalej: OSP) poszczególnych regionów wyznaczania zdolności przesyłowych (dalej: CCR) zostali zobowiązani do opracowania wspólnej metody koordynowanego redysponowania i koordynowanych zakupów przeciwnych (dalej: metoda RDCT), w terminie szesnastu miesięcy od zatwierdzenia przez organy regulacyjne CCR o których mowa w art. 15 Rozporządzenia 2015/1222.

W dniu 20 lutego 2019 r. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) znak: DRR.WRE.744.5.2019.PSt zatwierdzono „Metodę koordynowanego redysponowania i koordynowanych zakupów przeciwnych OSP regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa zgodnie z art. 35 rozporządzenia Komisji (UE) 20i5/l22 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi”.

W związku ze zmianą decyzji dotyczącej wyznaczania CCR, Prezes URE pismem z dnia 4 września 2020 r. znak: DRR.WRE.744.19.2020.MZS wezwał do przedłożenia do zatwierdzenia zmienionej metody RDCT CCR Hansa .W dniu 18 lutego 2021 r. OSP CCR Hansa przedłożyli do organów regulacyjnych CCR Hansa propozycję zmienionej metody RDCT do zatwierdzenia.

W związku z powyższym, Prezes URE w dniu 19 maja 2021 r. decyzją znak DRR.WAR.744.4.2021.BPe zatwierdził metodę RDCT CCR Hansa. PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 9 Rozporządzenia (UE) 2015/1222, niniejszym publikują treść ww. decyzji.

Pliki do pobrania:

RDCT CCR Hansa