Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Informacja OSP na temat decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie Planu testów

31 sierpnia 2020, 17:27

Informacja OSP na temat decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie Planu testów
Informacja OSP na temat decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ws. Planu testów opracowanego na podstawie art. 43 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych.

W dniu 18 grudnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (dalej: Rozporządzenie (UE) 2017/2196).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.312.01.0054.01.POL&toc=OJ:L:2017:312:TOC

Na podstawie art. 43 ust. 2 Rozporządzenia (UE) 2017/2196 operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych zostali zobowiązani do opracowania planu testów w porozumieniu z operatorami systemów dystrybucyjnych oraz istotnymi użytkownikami sieci.

PSE S.A. opracowały projekt dokumentu pt. „Plan testów na podstawie art. 43 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych” (dalej: Plan testów). Dokument został poddany konsultacjom społecznym, które zostały przeprowadzone w dniach od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. PSE S.A. przeprowadziły również publiczne spotkanie informacyjne, w celu przedstawienia głównych założeń i zapisów projektu Planu testów.

W związku z otrzymaniem uwag OSD zrzeszonych w ramach Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, opracowano kolejną wersję Planu testów, która została poddana ponownym konsultacjom społecznym w dniach 15 października 2019 r. do 15 listopada 2019 r.

W dniu 12 grudnia 2019 r., PSE S.A. przedłożyły propozycję Planu testów Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE), celem zatwierdzenia.

Prezes URE, w ramach przysługujących mu prerogatyw, wezwał do dokonania zmian i uzupełnień, które zostały uwzględnione w ostatecznej wersji Planu testów przedłożonej do zatwierdzenia.

W dniu 11 sierpnia 2020 r. Prezes URE decyzją nr DRR.WKP.744.9.13.2019.MKo4 zatwierdził Plan testów. W ww decyzji Prezes URE ustalił datę wejścia w życie Planu testów na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego następującego po upływie 2 miesięcy od daty wydania przedmiotowej decyzji. W związku z powyższym Plan testów wchodzi w życie w dniu 1 listopada 2020 r.

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w Rozporządzeniu (UE) 2017/2196, niniejszym publikują treść ww. decyzji Prezesa URE.

Dokumenty do pobrania:

Plan testów na podstawie art. 43 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych