Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Informacja OSP na temat decyzji URE nr DRR.WRE.744.28.2019.JPa2 ws. metody rozdzielania długoterminowych międzyobszarowych zdolności przesyłowych OSP CCR Core (SLTCZC Core)

10 września 2020, 15:28

Informacja OSP na temat decyzji URE nr DRR.WRE.744.28.2019.JPa2 ws. metody rozdzielania długoterminowych międzyobszarowych zdolności przesyłowych OSP CCR Core (SLTCZC Core)
W dniu 27 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (dalej: Rozporządzenie (UE) 2016/1719).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1719&qid=1474980484856&from=PL

Na podstawie art. 16 Rozporządzenia (UE) 2016/1719 operatorzy systemów przesyłowych (dalej: OSP) w każdym regionie wyznaczania zdolności przesyłowych zostali zobowiązani do opracowania wspólnie propozycji dotyczącej metody rozdzielania długoterminowych zdolności przesyłowych (dalej: SLTCZC).

Zgodnie z art. 16 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2016/1719 OSP zobowiązani byli do opracowania propozycji SLTCZC nie później niż do momentu przedłożenia metody, o której mowa w art. 10 Rozporządzenia (UE) 2016/1719. W dniu 25 listopada 2019 r. PSE S.A. przedłożyły propozycję SLTCZC dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core (dalej: CCR Core) do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE).

Prezes URE w dniu 11 marca 2020 r. wezwał PSE S.A. do wprowadzenia zmian w propozycji SLTCZC Core zgodnie z treścią wezwania oraz do przedłożenia jednolitego tekstu zmienionej metody. PSE S.A. odpowiedziały na wezwanie Prezesa URE w dniu 27 maja 2020 r. przedkładając jednolitą wersję metody uwzględniającą zmiany wskazane w wezwaniu.  

W związku z powyższym, w dniu 30 lipca 2020 r. Prezes URE podjął decyzję nr DRR.WRE.744.28.2019.JPa2 ws. metody rozdzielania długoterminowych międzyobszarowych zdolności przesyłowych OSP CCR Core . PSE S.A., wykonując obowiązek określony w Rozporządzeniu (UE) 2016/1719, niniejszym publikują treść ww. decyzji.