Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Informacja OSP na temat dokumentów i danych które należy przedstawić w procesie weryfikacji wymagań Rozporządzenia UE 2016/1447

6 września 2019, 12:56

Informacja OSP na temat dokumentów i danych które należy przedstawić w procesie weryfikacji wymagań Rozporządzenia UE 2016/1447
W dniu 28 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (dalej: Rozporządzenie 2016/1447).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT

Zgodnie z art. 55 ust. 2 Rozporządzenia 2016/1447 właściwy operator systemu określa oraz podaje do publicznej wiadomości wszelkie szczegółowe przepisy procedury pozwolenia na użytkowanie w procesie przyłączenia nowych systemów wysokiego napięcia prądu stałego (dalej: systemy HVDC), a na podstawie art. 60 ust. 3 Rozporządzenia 2016/1447 właściwy operator systemu określa oraz podaje do publicznej wiadomości dodatkowe szczegóły procedury pozwolenia na użytkowanie w procesie przyłączania nowych modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (dalej: PPM DC). Dodatkowo na podstawie art. 70 ust. 3 i 4 Rozporządzenia 2016/1447 operatorzy systemów zostali zobowiązani do podania do publicznej wiadomości wykazu informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela systemu HVDC lub właściciela PPM DC w ramach procesu zapewniania zgodności oraz podział obowiązków między właścicielem systemu HVDC lub właścicielem PPM DC, a operatorem systemu na potrzeby testów, symulacji i monitorowania zgodności.

W związku z powyższym PSE S.A. opracowały i niniejszym publikują następujące dokumenty:

  • „Procedura testowania systemów HVDC wraz z podziałem obowiązków między właścicielem systemu HVDC a PSE S.A. na potrzeby testów oraz warunki i procedura dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu”;
  • „Procedura testowania modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego wraz z podziałem obowiązków między właścicielem modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego a PSE S.A. na potrzeby testów oraz warunki i procedura dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu”;
  • „Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego oraz systemów HVDC”;
  • „Procedura objęcia istniejącego modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego wymogami NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany”.

Wyżej wymienione dokumenty wraz z załącznikami zostały zamieszczone na stronie internetowej PSE S.A. pod adresem: https://www.pse.pl/dokumenty w zakładce „Kodeksy Sieci -> Kodeks Sieci HVDC”.

W celu wypełnienia obowiązków informacyjnych, nałożonych przez ustawodawcę unijnego w art. 70 ust. 3 i 4 Rozporządzenia 2016/1447, PSE S.A., w poniższym odnośniku, podają do publicznej wiadomości, wykaz informacji, dokumentów oraz wymogów (dalej: Wykaz), które w ramach procesu zapewniania zgodności należy przedstawić oraz spełnić. Wykaz ten zawiera nazwy poszczególnych dokumentów dostępnych na stronie internetowej PSE S.A. wraz z przyporządkowanymi odnośnikami.

Publikacja Wykazu wypełnia jednocześnie obowiązek informacyjny wynikający z art. 70 ust. 4 Rozporządzenia 2016/1447, ponieważ dokumenty w nim wymienione, z uwagi na swój proceduralny charakter, zawierają podział obowiązków między właścicielem systemu HVDC lub właścicielem PPM DC, a operatorem systemu na potrzeby testów, symulacji i monitorowania zgodności.

Dokumenty do pobrania: