Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Informacja OSP nt. decyzji ACER ws. zmiany metody określania cen energii bilansującej wynikającej z aktywacji ofert dotyczących energii bilansującej dla procesu odbudowy częstotliwości (PP)

3 marca 2022, 15:05

Informacja OSP nt. decyzji ACER ws. zmiany metody określania cen energii bilansującej wynikającej z aktywacji ofert dotyczących energii bilansującej dla procesu odbudowy częstotliwości (PP)
Na podstawie art. 6 ust. 3, w związku z art. 30 ust. 1 i 5, Rozporządzenia (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: EB GL) operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) opracowali zmianę obowiązującej metody określania cen energii bilansującej wynikającej z aktywacji ofert dotyczących energii bilansującej dla procesu odbudowy częstotliwości (dalej: PP).

W dniu 28 sierpnia 2021 r. OSP działając zgodnie z art. 6 ust. 3 i art. 5 ust. 2 lit. f) EB GL, przedłożyły zmienione PP do zatwierdzenia przez Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (dalej: ACER), po wcześniejszym przeprowadzeniu konsultacji publicznych i przyjęciu zmienionej PP.

W dniu 25 lutego 2022 r. ACER podjął decyzję nr 03/2022 zatwierdzającą zmianę metody określania cen energii bilansującej wynikającej z aktywacji ofert dotyczących energii bilansującej dla procesu odbudowy częstotliwości .

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 11 EB GL, niniejszym publikują treść ww. decyzji.