Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Informacja OSP nt. decyzji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) ustanawiającej metody wyznaczania zdolności przesyłowych rynku dnia bieżącego oraz rynku dnia następnego w CCR Core

8 marca 2019, 12:27

Informacja OSP nt. decyzji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) ustanawiającej metody wyznaczania zdolności przesyłowych rynku dnia bieżącego oraz rynku dnia następnego w CCR Core
W dniu 14 sierpnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (dalej: Rozporządzenie (UE) 2015/1222).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej:http://eur-lex.europa.eu/legal-content

Na podstawie art. 20 i n. Rozporządzenia (UE) 2015/1222, OSP regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core (dalej: CCR Core) zostali zobowiązani do opracowania propozycji metod wyznaczania zdolności przesyłowych rynku dnia bieżącego (dalej: CCM ID) oraz rynku dnia następnego (dalej: CCM DA). Propozycja ww. metod została przyjęta przez OSP CCR Core w dniu 15 września 2017 r. i podlegała zatwierdzeniu przez wszystkie krajowe organy regulacyjne na podstawie art. 9 ust. 7 lit. a) Rozporządzenia (UE) 2015/1222.

PSE S.A., jako OSP na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2015/1222, przedłożyły do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o zatwierdzenie powyższych dokumentów. Podobnie postąpili inni OSP CCR Core. Ze względu na nieosiągnięcie przez krajowe organy regulacyjne porozumienia w zakresie wniosku wszystkich OSP CCR Core dotyczącego propozycji CCM ID oraz propozycji CCM DA, w dniu 19 czerwca 2018 r. krajowe organy regulacyjne wystąpiły do ACER z wnioskiem o podjęcie decyzji w powyższej sprawie na podstawie art. 9 ust. 11 Rozporządzenia (UE) 2015/1222.

W dniu 21 lutego 2019 r. ACER wydał decyzję, ustanawiającą obie metody dla CCR Core. CCM DA wejdzie w życie 1 grudnia 2020 r., natomiast metoda CCM DI zacznie mieć stosowanie od 1 grudnia 2021 r.

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 9 ust. 14 Rozporządzenia (UE) 2015/1222, niniejszym publikują treść decyzji ACER, ustanawiającej metody wyznaczania zdolności przesyłowych rynku dnia bieżącego oraz rynku dnia następnego w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Core, które stanowią załącznik do niniejszej informacji.