Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Informacja OSP nt. decyzji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), zatwierdzającej drugą zmianę regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych (LTTR) dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych (CCR) Core

8 listopada 2019, 14:49

Informacja OSP nt. decyzji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), zatwierdzającej drugą zmianę regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych (LTTR) dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych (CCR) Core
W dniu 19 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (dalej: Rozporządzenie (UE) 2016/1719).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT

Na podstawie art. 31 Rozporządzenia (UE) 2016/1719 operatorzy systemu przesyłowego (dalej: OSP) w każdym regionie wyznaczania zdolności przesyłowych (dalej: CCR), w którym istnieją długoterminowe prawa przesyłowe, zostali zobowiązani do opracowania wspólnie propozycji dotyczącej regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych (dalej: LTTR) jakie mają być alokowane na każdej granicy obszaru rynkowego w obrębie danego CCR

14 października 2017 r. organy regulacyjne regionu CCR Core (do którego należy także Polska), zatwierdziły regionalny model długoterminowych praw przesyłowych.

OSP CCR Core opracowali, a organy regulacyjne CCR CORE w dniu 19 lipca 2018 r. zatwierdziły pierwszą zmianę regionalnego modelu LTTR, dotyczącą wdrożenia LTTR na granicach rynkowych Czechy-Słowacja oraz Niemcy/Luksemburg-Austria.

Następnie OSP regionu CCR CORE opracowali drugą zmianę regionalnego modelu LTTR oraz zwrócili się do organów regulacyjnych CCR CORE z prośbą o jej zatwierdzenie. Krajowe organy regulacyjne regionu CCR CORE nie osiągnęły porozumienia ws. ich zatwierdzenia i uznały, że konieczne jest przekazanie sprawy do ACER.

ACER zatwierdził drugą zmianę regionalnego modelu LTTR w dniu 30 października 2019 r.

Druga zmiana ma na celu wdrożenie finansowych praw przesyłowych typu opcja (tzw. FTR options), w przypadku braku LTTR lub gdy OSP oferują fizyczne prawa transmisji na zasadzie wykorzystaj-lub-sprzedaj (ang. use it or sell it), dla następujących granic rynkowych:

  • Holandia-Niemcy/Luksemburg oraz Francja-Niemcy/Luksemburg - z dniem 01.01.2020 r.,
  • Belgia-Niemcy/Luksemburg - w dniu publikacji pierwszej wstępnej specyfikacji aukcji dla LTTR,
  • Austria-Czechy oraz Austria-Węgry - w dniu publikacji wstępnej specyfikacji aukcji dla LTTR (po wdrożeniu połączenia rynków dnia następnego tych granic) - zmiana typu LTTR nie dotyczy już przydzielonych praw przesyłowych.

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 4 ust. 13 Rozporządzenia (UE) 2016/1719, niniejszym publikują treść decyzji ACER nr 15/2019, zatwierdzającej drugą zmianę regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core, która stanowi załącznik do niniejszej informacji.