Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Informacja OSP nt. decyzji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki ws. metody wyznaczania długoterminowych zdolności przesyłowych (LT CCM) dla CCR Core

16 listopada 2021, 08:29

Informacja OSP nt. decyzji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki ws. metody wyznaczania długoterminowych zdolności przesyłowych (LT CCM) dla CCR Core
Na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2016/1719 wszyscy operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core (dalej: CCR Core) zostali zobowiązani do opracowania metody wyznaczania długoterminowych zdolności przesyłowych w CCR Core (dalej: Metoda).

W związku z brakiem uzyskania wymaganej większości podczas głosowania Komitetu Sterującego CCR Core, OSP CCR Core nie złożyli przedmiotowej propozycji do zatwierdzenia w wyznaczonym terminie. Zgodnie z art. 4 ust. 4 Rozporządzania (UE) 2016/1719, OSP CCR Core, złożyli stosowne wyjaśnienia w związku z nieprzedłożeniem Metody organom regulacyjnym CCR Core (dalej: OR CCR Core) i Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (dalej: ACER).

W efekcie rozmów, z udziałem OSP CCR Core, OR CCR Core i Komisji Europejskiej, OSP CCR Core zostali zobowiązani do ponownego opracowania Metody, z uwzględnieniem wytycznych ACER i Komisji Europejskiej.

Na podstawie powyższego, propozycja zmienionej Metody została przekazana do zatwierdzenia przez OR CCR Core, po wcześniejszym przeprowadzeniu konsultacji publicznych i jej przyjęciu przez OSP CCR Core.

W dniu 26 listopada 2020 r. PSE S.A., jako OSP na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, działając zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 4 ust.7 lit. a) Rozporządzenia (UE) 2016/1719, przedłożyły Metodę do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. OR CCR Core nie osiągnęły porozumienia i w związku z powyższym Metoda została skierowana do zatwierdzenia przez ACER.

W dniu 3 listopada 2021 r. ACER podjęła decyzję nr 14/2021 zatwierdzającą metodę wyznaczania długoterminowych zdolności przesyłowych w CCR Core.

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 6 Rozporządzenia (UE) 2016/1719, niniejszym publikują treść ww. decyzji.

 

Pliki do pobrania:

https://www.pse.pl/documents/20182/772549371/FCA_art_10_1_LT_CCM_CCR_Core.zip