Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE ws. drugiej zmiany ram dla ustanowienia europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych

19 maja 2023, 14:52

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE ws. drugiej zmiany ram dla ustanowienia europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych

Prezes URE1 wydał decyzję nr DRR.WRE.744.13.2022.AOr z dnia 10 maja 2023 r. zatwierdzającą drugą zmianę ram dla ustanowienia europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych2

PSE S.A. niniejszym publikują treść ww. decyzji.3

Podstawa prawna:

  1. art. 23 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (dalej PE) oraz art. 104 w związku z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 30 ust. 1 PE
  2. art. 5 ust. 1, ust. 3 lit. a), ust. 5 i ust. 6, art. 6 ust. 3 w zw. z art. 19 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (dalej EB GL)
  3. art. 7 EB GL