Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE ws. odstępstwa mFRR oraz odstępstwa aFRR

25 lipca 2022, 10:44

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE ws. odstępstwa mFRR oraz odstępstwa aFRR
W dniu 17 grudnia 2021 r. PSE S.A., wystąpiły do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) z wnioskami o udzielenie odstępstw od wymogów terminów, w jakim OSP ma korzystać z:
  • europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw odbudowy częstotliwości z aktywacją nieautomatyczną (dalej: odstępstwo mFRR) oraz
  • europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw odbudowy częstotliwości z aktywacją automatyczną (dalej: odstępstwo aFRR)

W dniu 20 czerwca 2022 r. Prezes URE wydał:

  • decyzję nr DRR.WRE.744.28.2021.ŁW zatwierdzającą odstępstwo mFRR oraz
  • decyzję nr DRR.WRE.744.10.2022.ŁW zatwierdzającą odstępstwo aFRR..

PSE S.A. niniejszym publikują treść obu ww. decyzji.

Podstawy prawne:

  1. art. 5 ust. 1 i 4 Rozporządzenia (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: EB GL);
  2. art. 20 ust. 6 EB GL;
  3. art. 21 ust. 6 EB GL;
  4. art. 62 ust. 1, 6, 8 i 9 EB GL w związku z art. 62 ust. 2 lit. a EB GL