Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE ws. zatwierdzenia metody wyznaczania międzyobszarowych zdolności przesyłowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Baltic

31 stycznia 2024, 12:53

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE ws. zatwierdzenia metody wyznaczania międzyobszarowych zdolności przesyłowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Baltic

Prezes URE wydał1 decyzję znak DRR.WRE.744.34.2022.ŁW z dnia 29 stycznia 2024 r. zatwierdzającą metodę wyznaczania międzyobszarowych zdolności przesyłowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Baltic.2

PSE S.A. niniejszym publikują treść ww. decyzji.3

Podstawa prawna:

  1. art. 5 ust. 1, ust. 3 lit. f) Rozporządzenia (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: EB GL), art. 23 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (dalej: PE), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 30 ust. 1 PE
  2. art. 37 ust. 3 EB GL
  3. art. 7 EB GL