Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE ws. zmiany metody rozdzielania międzyobszarowych zdolności przesyłowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Core

25 kwietnia 2023, 09:44

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE ws. zmiany metody rozdzielania międzyobszarowych zdolności przesyłowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Core

Prezes URE1 wydał decyzję nr DRR.WRE.744.24.2022.JPa2 z dnia 13 kwietnia 2023 r. zatwierdzającą zmianę metody rozdzielania międzyobszarowych zdolności przesyłowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Core2

PSE S.A. niniejszym publikują treść ww. decyzji.3

Podstawa prawna:

  1. art. 23 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, art. 155
    w zw. z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 30 ust. 1 Prawa energetycznego
  2. art. 4 ust. 5, ust. 7 lit. b) i ust. 12 w zw. z art. 16 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (dalej FCA)
  3. art. 4 ust. 13 FCA