Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE ws. zmiany wymagań regionalnych w CCR Core w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji

5 stycznia 2022, 14:46

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE ws. zmiany wymagań regionalnych w CCR Core w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji
Na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1, art. 52 ust. 3 i art. 55 Rozporządzenia (UE) 2016/1719 wszyscy operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core (dalej: CCR Core) opracowali zmianę obowiązujących wymagań regionalnych w CCR Core w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji (dalej: Metoda).

Na podstawie powyższego, propozycja zmienionej Metody została przekazana do zatwierdzenia przez organy regulacyjne CCR Core, po wcześniejszym przeprowadzeniu konsultacji publicznych i jej przyjęciu przez OSP CCR Core.

W dniu 28 czerwca 2021 r. PSE S.A., jako OSP na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, działając zgodnie z art. 4 ust. 12 i art. 4 ust.7 lit. e) Rozporządzenia (UE) 2016/1719, przedłożyły Metodę do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W dniu 23 grudnia 2021 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podjął decyzję, znak: DRR.WRE.744.17.2021.MZS, zatwierdzającą zmianę wymagań regionalnych w CCR Core w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji.

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 4 ust. 13 Rozporządzenia (UE) 2016/1719, niniejszym publikują treść ww. decyzji.