Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE ws. zmiany zasad nominacji grafików wymiany energii elektrycznej między obszarami rynkowymi pomiędzy Austrią, Chorwacją, Czechami, Niemcami, Węgrami, Polską, Słowacją i Słowenią

27 maja 2022, 12:56

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE ws. zmiany zasad nominacji grafików wymiany energii elektrycznej między obszarami rynkowymi pomiędzy Austrią, Chorwacją, Czechami, Niemcami, Węgrami, Polską, Słowacją i Słowenią
Na podstawie art. 4 ust. 1, w związku z art. 36 Rozporządzenia (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (dalej: FCA) operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych opracowali zmianę obowiązujących zasad nominacji grafików wymiany energii elektrycznej między obszarami rynkowymi pomiędzy Austrią, Chorwacją, Czechami, Niemcami, Węgrami, Polską, Słowacją i Słowenią (dalej: NomPTR).

W dniu 14 września 2021 r. PSE S.A. działając zgodnie z art. 6 ust. 3 i art. 5 ust. 2 lit. f) FCA, przedłożyły zmienione NomPTR do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE).

W dniu 29 kwietnia 2022 r. Prezes URE podjął decyzję nr DRR.WRE.744.18.2021.MZS.JPa2 zatwierdzającą zmianę zasad nominacji grafików wymiany energii elektrycznej między obszarami rynkowymi pomiędzy Austrią, Chorwacją, Czechami, Niemcami, Węgrami, Polską, Słowacją i Słowenią .

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 4 FCA, niniejszym publikują treść ww. decyzji.