Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE zatwierdzającej ramy wdrażania dla europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych

15 lutego 2019, 08:58

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE zatwierdzającej ramy wdrażania dla europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych
W dniu 18 grudnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: Rozporządzenie (UE) 2017/2195).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&qid=1512369802188&from=EN

W związku z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2017/2195 wszyscy operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) przeprowadzający proces zastępowania rezerw zostali wspólnie zobowiązani do opracowania propozycji ram wdrażania dla europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych. Propozycja ta została opracowana i przyjęta przez wszystkich OSP przeprowadzających proces zastępowania rezerw pod nazwą: „Propozycja wszystkich operatorów systemów przesyłowych przeprowadzających proces zastępowania rezerw dotycząca ram wdrażania wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych zgodnie z art. 19 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania” (dalej: Dokument). Dokument określa ogólny projekt, harmonogram wdrożenia i funkcje europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych. Zawiera on też definicję produktu standardowego dla energii bilansującej z rezerw zastępczych oraz opis algorytmu optymalizacji dla aktywacji ofert na energię bilansującą z produktów standardowych. Ponadto w Dokumencie zdefiniowano zasady zarządzania i podziału kosztów dla platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych oraz zaproponowano ustanowienie podmiotu do obsługi poszczególnych funkcji platformy.

W dniu 18 czerwca 2018 r. PSE S.A., jako OSP na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, działając zgodnie z art. 5 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2017/2195, przedłożyły Dokument do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE). Wniosek został następnie uzupełniony przez PSE S.A. pismami z dnia 7 listopada 2018 r., z dnia 10 grudnia 2018 r. oraz z dnia 18 grudnia 2018 r. Uzupełnienia Wniosku wynikały ze zmian wprowadzonych we Wniosku w efekcie dodatkowych uzgodnień OSP przeprowadzających proces zastępowania rezerw.

W dniu 21 grudnia 2018 r., Prezes URE a podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 3, w zw. z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2017/2195, decyzją DRR.WRE.7128.16.2018.ŁW zatwierdził Dokument.