Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Informacja OSP w sprawie spotkania podsumowującego proces opiniowania propozycji wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)

28 lutego 2018, 14:41

Informacja OSP w sprawie spotkania podsumowującego proces opiniowania propozycji wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)
PSE S.A. informują, że zakończyły proces opiniowania propozycji wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci wynikających z NC RfG.

Zgodnie z zapisami NC RfG, do dnia 17 maja 2018 r. właściwi operatorzy systemów (rozumiani jako operatorzy, do których systemów jest lub zostanie przyłączona dana instalacja wytwórcza) oraz operatorzy systemów przesyłowych (OSP) zobowiązani są do opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wymogów dla przyłączania do sieci elektroenergetycznej modułów wytwarzania energii.

W celu zapewnienia proporcjonalności, niedyskryminacji, przejrzystości oraz spełnienia wymogu konsultacji z właściwymi OSD (i uwzględnienia potencjalnych skutków dla ich systemów), PSE S.A. zorganizowały cykl spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń zrzeszających Wytwórców oraz OSD. Spotkania miały charakter otwarty, a udział w nich nie był uzależniony od reprezentowania określonej grupy podmiotów. Celem spotkań było przedstawienie opracowanej przez PSE S.A. propozycji wymogów dla modułów wytwarzania energii oraz pozyskanie opinii interesariuszy w celu wypracowania wymogów ogólnego stosowania, które zgodnie z zasadami NC RfG zostaną przedłożone do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W związku z powyższym PSE S.A. zapraszają do udziału w spotkaniu podsumowującym proces opiniowania wymogów. Na spotkaniu zostanie zaprezentowane proponowane ich brzmienie po procesie opiniowania oraz uwagi zgłoszone do propozycji prezentowanych na spotkaniach z interesariuszami wraz ze sposobem ich uwzględnienia przez PSE S.A.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie PSE S.A. w Konstancinie-Jeziornie w dniu 12 marca 2018 r. o godzinie 10:00.

W celu zgłoszenia planowanego udziału prosimy o przesłanie stosownej informacji drogą elektroniczną na adres implementacjaRfG@pse.pl do dnia 10 marca 2018 r.

W zgłoszeniu prosimy o podanie poniższych danych:

  1. Imię i Nazwisko
  2. Nazwa Stowarzyszenia (firmy)
  3. Stanowisko
  4. Marka oraz numer rejestracyjny auta.

W przypadku pytań dotyczących spotkań prosimy o kontakt telefoniczny z Panem Jerzym Rychlakiem, nr tel.: (22) 242-14-40, lub e-mailowy na adres: implementacjaRfG@pse.pl, który koordynuje z ramienia PSE S.A. proces wypracowania propozycji wymogów dla modułów wytwarzania energii.