Powrót

Kolejna umowa o przyłączenie z GDF SUEZ podpisana

23 kwietnia 2012, 00:00

Kolejna umowa o przyłączenie z GDF SUEZ podpisana
PSE Operator podpisał z Grupą GDF SUEZ Energia Polska umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej planowanych w okolicy Płocka dwóch bloków gazowo – parowych. Bloki o mocy 456 MW każdy zostaną przyłączone do systemu poprzez stację elektroenergetyczną 400/110 kV Płock. Realizacja projektu w sposób istotny przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego oraz niezawodności zasilania w energię elektryczną centralnej części Polski, w tym aglomeracji płockiej i warszawskiej.

Umowę ze strony PSE Operator podpisali: Henryk Majchrzak, prezes zarządu spółki oraz Grzegorz Tomasik, członek zarządu. Grupę GDF Suez Energia Polska reprezentowali: Jerzy Kak, wiceprezes zarządu oraz Mieczysław Kobylarz, prokurent.

Aktualnie trwają prace przygotowawcze do budowy bloków i rozbudowy stacji 400/110 kV Płock. Do końca 2013 roku zaplanowane jest zamknięcie etapu pozyskiwania wymaganych decyzji administracyjnych, a także rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy bloków. Termin zakończenia budowy obu bloków wraz z ich oddaniem do eksploatacji zaplanowany został na drugą połowę 2016 r.

Z satysfakcją przyjmujemy fakt wzmożonych inwestycji w usprawnianie funkcjonowania polskiej sieci energetycznej. Beneficjentami tego projektu będą bezpośrednio mieszkańcy aglomeracji płockiej i warszawskiej, gdzie mamy do czynienia z jednym z najwyższych poziomów zapotrzebowania energetycznego w Polsce. - podsumowuje Henryk Majchrzak, prezes zarządu PSE Operator.

Kontrakt z PSE Operator to potwierdzenie konsekwencji i zaangażowania GDF SUEZ w podejmowanie inwestycji o strategicznym dla polskiej energetyki charakterze. Przy obecnym zapotrzebowaniu rynkowym priorytetem dla przedsiębiorców prowadzących działalność na rzecz tego sektora jest umiejętność zapewnienia stabilnych i bezpiecznych dostaw energii. - podkreślił Grzegorz Górski, prezes GDF SUEZ Energia Polska.

Umowa o przyłączenie planowanych bloków do sieci jest drugą podpisaną przez PSE Operator z GDF Suez Energia Polska w tym roku. Pierwsza dotyczyła przyłączenia największego na świecie bloku opalanego biomasą o mocy 205 MW w Elektrowni Połaniec.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator są jednoosobową spółką Skarbu Państwa, która odpowiada m.in. za zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz rozwój krajowej sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych.

Sławomir Smoktunowicz, rzecznik prasowy