Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Kolejne kroki w integracji rynków Czech, Polski, Rumunii, Słowacji oraz Węgier

26 sierpnia 2013, 14:11

Kolejne kroki w integracji rynków Czech, Polski, Rumunii, Słowacji oraz Węgier
Zgodnie z podpisanym 11 lipca br. Memorandum of Understanding w sprawie przyłączenia Polski i Rumunii do zintegrowanego mechanizmu market coupling na rynku dnia następnego, Komitet Sterujący 5M MC składający się z przedstawicieli urzedów regulacyjnych (ERÚ, URE, ANRE, URSO i HEA), operatorów systemów przesyłowych (ČEPS, PSE, Transelectrica, SEPS i MAVIR) oraz giełd energii (OTE, OKTE, HUPX, TGE i OPCOM) z Czech, Słowacji, Wegier, Polski i Rumunii, omówił kolejne etapy intergracji rynków dnia następnego.

Początkowo strony musiały odpowiedzieć na podstawowe pytanie dotyczace sposobu organizacji rynku w kontekście pozostałych działań integracyjnych oraz połączonych rynków energii elektrycznej. Ankieta skierowana do firm działających na pięciu rynkach, miała na celu zebranie opinii na temat proponowanych rozwiązań i głównie dotyczyła czasu zamknięcia bramki (GCT) dla zbierania ofert oraz zakresu integracji rynku.

Na podstawie szczegółowej analizy wyników ankiety, przedstawiciele krajowych organów regulacyjnych stwierdzili, że nie jest możliwe ustalenie wspólnego stanowiska zaangażowanych uczestników rynku w odniesieniu do proponowanych scenariuszy połączenia pięciu rynków. Aby nie wstrzymywać dalszej integracji, Komitet Sterujący 5M MC przyjął stanowisko krajowych organów regulacyjnych mówiące o ustaleniu pory zamknięcia bramki (GCT) dla zbierania ofert na godzinę 11.00 rano, w ramach zintegrowanego mechanizmu market coupling na rynku dnia następnego które obejmie rynki Czech, Słowacji, Rumunii i Węgier. Zgodność z rozwiązaniami NWE (North West Europe) będzie zachowana w takim stopniu, w jakim będzie to możliwe. Ścisła współpraca pomiędzy partnerami projektu 5M market coupling będzie utrzymana w celu dążenia do przyszłej intergracji rynku. ​Przy​łączenie polskiego obszaru rynkowego do mechanizmu market coupling odbędzie się w późniejszym terminie w ramach inicjatywy CEE FBMC (Central East Europe Flow-Based market coupling). Do tego czasu pięć giełd energii będzie nadal współpracować nad wprowadzeniem rozwiązania PCR (Price Coupling of Regions) przewidzianego jako rozwiazanie dla modelu docelowego, tak, aby przygotować się do europejskiej integracji rynków energii.