Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Kolejne zakończone inwestycje w strategicznym projekcie budowy Połączenia Elektroenergetycznego Polska – Litwa

24 kwietnia 2015, 00:00

Kolejne zakończone inwestycje w strategicznym projekcie budowy Połączenia Elektroenergetycznego Polska – Litwa
W dniu 24 kwietnia 2015 roku, z udziałem Janusza Piechocińskiego – wicepremiera i ministra gospodarki, zarządu PSE oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację inwestycji, na terenie stacji elektroenergetycznej Łomża położonej we wsi Stare Modzele, odbyła się uroczystość przekazania do eksploatacji linii 400 kV Narew – Ostrołęka oraz całkowicie nowej stacji Łomża.

Stacja elektroenergetyczna (SE) 400 kV Łomża to kolejny po stacji Ołtarzew obiekt, który został uruchomiony w ramach Projektu budowy połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Stacja ta została wybudowana na terenie gminy Łomża - obręb Stare Modzele, powiat łomżyński, w województwie podlaskim. Działki, na których powstała, są własnością PSE. Obiekt wraz z drogą dojazdową, zajmuje teren o powierzchni około 9 ha. Zostały do niego wprowadzone 2 napowietrzne linie przesyłowe:

  • jednotorowa linia 400 kV ze stacji Narew,
  • dwutorowa linia 400 kV ze stacji Ostrołęka,

a w najbliższych miesiącach zostanie również wprowadzona dwutorowa linia 400 kV ze stacji Ełk-Bis

SE Łomża, wraz z wprowadzonymi do niej liniami przesyłowymi, pozwala na przesył energii elektrycznej na zachód, w kierunku Ostrołęki, na wschód w kierunku Białegostoku, a w bliskiej przyszłości na północ w kierunku Ełku.

– Stacja Łomża stanowi ważny element Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, który zapewni bezpieczeństwo energetyczne na Podlasiu i wschodniej części Mazowsza – podkreśla Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE SA.

SE Łomża nie wymaga stałej obsługi ruchowej. Jest zdalnie sterowana i nadzorowana z krajowych oraz regionalnych ośrodków dyspozytorskich i centrów nadzoru w Warszawie.

Koszt całej inwestycji, związany z budową i wyposażeniem stacji to ok. 48mln zł netto z czego dofinansowanie z funduszy unijnych stanowi ok 28mln zł. Wybudowanie stacji PSE powierzyły – w wyniku publicznego postepowania przetargowego – firmie ELEKTROBUDOWA S.A. Realizacja inwestycji od  momentu podpisania umowy trwała 36 miesięcy.

Napowietrzna linia 400 kV Narew–Łomża–Ostrołęka, wraz z rozbudowaną stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Narew jest pierwszym zadaniem liniowym zrealizowanym w ramach Projektu Polska – Litwa. Linia ta łączy SE 400/110 kV Narew, zlokalizowaną na terenie gminy Turośń Kościelna (pow. białostocki, woj. podlaskie) i SE Ostrołęka (docelowo budowaną do układu 400/220/110 kV), zlokalizowaną na ternie miasta Ostrołęka (woj. mazowieckie). Długość linii przebiegającej przez teren 2 województw (mazowieckiego i podlaskiego), 5  powiatów i 14 gmin, wynosi ok. 118 km.

– System przesyłowy, zwłaszcza na tym obszarze, wymaga wielu nowych inwestycji i modernizacji istniejącej infrastruktury. Nowoczesna linia przesyłowa 400 kV oraz nowe i rozbudowane stacje elektroenergetyczne istotnie poprawą bezpieczeństwo i jakość dostaw energii elektrycznej w regionie – dodaje Prezes Henryk Majchrzak.

Wybudowanie linii 400 kV oraz modernizację SE Narew, PSE SA powierzyły – w wyniku postepowania przetargowego – konsorcjum firm: Elbud Katowice Sp. z o.o. i Elbud Warszawa Sp. z o.o. Realizacja zadania od momentu podpisania umowy z Wykonawcą do uruchomienia linii trwała 62 miesiące.

Koszt inwestycji, związany z budową linii i rozbudową stacji to ok. 289mln zł netto, z czego dofinansowanie z funduszy unijnych stanowi blisko 119mln zł.

– W ramach całego Projektu Polska – Litwa nastąpi istotne wzmocnienie i rozbudowa krajowej sieci przesyłowej w centralnej i północno-wschodniej Polsce, co wpłynie na poprawę jakości i  niezawodności zasilania odbiorców energii elektrycznej na tym obszarze. Wzrośnie też atrakcyjność tego regionu kraju dla  inwestorów, których działalność gospodarcza wymaga stabilności zasilania.Taką gwarancję daje nowoczesna infrastruktura energetyczna – podkreśla Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki.

POŁĄCZENIE POLSKA – LITWA

W ramach budowy połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa, po stronie polskiej w perspektywie do końca 2015 roku jest realizowanych 11 zadań inwestycyjnych.Obejmują one budowę:

  • 4 linii elektroenergetyczne 400 kV, oraz
  • 7 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć

Łączną wartość wszystkich inwestycji wchodzących w skład Połączenie elektroenergetycznego Polska – Litwa wynosi ok. 1,8 mld zł

Jednym z celów projektu jest rozszerzenie udziału Krajów Bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) w europejskim rynku energii elektrycznej.

W wymiarze krajowym, realizacja projektu przyczyni się jednocześnie do poprawy warunków pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz zwiększenia zdolności przesyłowych na połączeniach transgranicznych

Projekt Polska – Litwa jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2007-2013, w ramach Priorytetu X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii, Działanie 10.1. Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego.

Szacunkowe dofinansowanie całego projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa to ok. 868 mln zł.