Powrót

Komunikat dotyczący Kart aktualizacji IRiESP

24 stycznia 2014, 15:53

Komunikat dotyczący Kart aktualizacji IRiESP
Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, oraz Karty aktualizacji nr CB/10/2013 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Operator Systemu Przesyłowego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji:

  • Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (złożonej do zatwierdzenia Prezesowi URE w dniu 28 listopada 2013 r, zgodnie z komunikatem OSP z dnia 28 listopada 2013 r.; dalej „Karta aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Korzystanie”) oraz
  • projektu Karty aktualizacji nr CB/10/2013 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „Karta aktualizacji nr CB/10/2013 IRiESP - Bilansowanie”),

w dniu 3 stycznia 2014 r. zakończyły proces konsultacji zmian IRiESP, zaproponowanych w Karcie aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Korzystanie oraz projekcie Karty aktualizacji nr CB/10/2013 IRiESP - Bilansowanie.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP zgodnie z postanowieniami art. 9g ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne oraz pkt I.D.2.6 e) IRiESP - Część ogólna, przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Korzystanie oraz Kartę aktualizacji nr CB/10/2013 IRiESP - Bilansowanie, opracowane po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu, wraz z raportem z tych konsultacji.

Karta aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Korzystanie oraz Karta aktualizacji nr CB/10/2013 IRiESP - Bilansowanie, po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu oraz raport z procesu konsultacji obu Kart, zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu, zamieszczone na stronie internetowej OSP, w tym w zakładce „Dokumenty”.