Powrót

Komunikat dotyczący publikacji Zasady wymiany danych czasu rzeczywistego pomiędzy systemami SCADA OSP i OSD

15 lipca 2011, 00:00

Komunikat dotyczący publikacji Zasady wymiany danych czasu rzeczywistego pomiędzy systemami SCADA OSP i OSD
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 14 lipca 20 11r. na stronie internetowej http://www.pse.pl/ zostały opublikowane Zasady wymiany danych czasu rzeczywistego pomiędzy systemami SCADA OSP i OSD wersja 1.4. Dokument jest wynikiem prac zespołu PTPiREE.