Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Komunikat OSP dotyczący zatwierdzenia przez Prezesa URE Karty aktualizacji nr CO/5/2022 IRiESP - Część ogólna

10 stycznia 2023, 11:37

Komunikat OSP dotyczący zatwierdzenia przez Prezesa URE Karty aktualizacji nr CO/5/2022 IRiESP - Część ogólna

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 10 stycznia 2023 r. dotyczący zatwierdzenia przez Prezesa URE Karty aktualizacji nr CO/5/2022 IRiESP - Część ogólna

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.9.2022.ŁW z dnia 9 stycznia 2023 r. postanowił:

  1. zmienić decyzję o znaku DPK-4320-1(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010 r. z późn. zm., poprzez zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Część ogólna, określonych w Karcie aktualizacji nr CO/5/2022 IRiESP - Część ogólna;
  2. ustalić termin wejścia w życie zmian określonych w Karcie aktualizacji nr CO/5/2022 IRiESP – Część ogólna, na 14 (czternasty) dzień po dniu opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki decyzji, o której mowa w pkt 1), tj. na dzień 23 stycznia 2023 r.

Mając powyższe na uwadze OSP, w dacie publikacji niniejszego Komunikatu, na swojej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty”, zamieszcza:

  • decyzję Prezesa URE, o której mowa w pkt 1)
  • zatwierdzoną przez Prezesa URE Kartę aktualizacji, o której mowa w pkt 2) oraz tekst ujednolicony IRiESP - Część ogólna uwzględniający zmiany wprowadzone tą Kartą aktualizacji, obowiązujący od dnia 23 stycznia 2023 r.