Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Komunikat OSP działającego jako OIRE w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie projektu zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii oraz współpracy z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (dalej „IRiESP-OIRE”) w zakresie rozdziału 4 – „Migracja inicjalna informacji rynku energii” i zmian w zakresie definicji powiązanych z tym rozdziałem oraz raportu z procesu konsultacji ww. projektu z użytkownikami systemu

24 lutego 2023, 15:05

Komunikat OSP działającego jako OIRE w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie projektu zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii oraz współpracy z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (dalej „IRiESP-OIRE”) w zakresie rozdziału 4 – „Migracja inicjalna informacji rynku energii” i zmian w zakresie definicji powiązanych z tym rozdziałem oraz raportu z procesu konsultacji ww. projektu z użytkownikami systemu

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”), działający jako Operator Informacji Rynku Energii (dalej „OIRE”) informuje, że działając na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1093 z późn. zm.) oraz art. 9g ust. 5c oraz art. 9g ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.), przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia, zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii oraz współpracy z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (IRiESP-OIRE) w zakresie rozdziału 4 – „Migracja inicjalna informacji rynku energii” i zmian w zakresie definicji powiązanych z tym rozdziałem.  

 

Proces konsultacji był prowadzony zgodnie z komunikatem OSP z 12 lutego 2023 r.: „Konsultacje publiczne projektu zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii” i zakończył się 13 lutego 2023 r.

 

Przedłożone Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia zmiany IRiESP – OIRE wraz z raportem z procesu konsultacji, zostały w dacie publikacji niniejszego komunikatu zamieszczone na stronie internetowej OSP w zakładce „Dokumenty”