Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

20 grudnia 2013, 19:37

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz projektu Karty aktualizacji nr CB/10/2013 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Uprzejmie informujemy, że PSE S.A. wykonujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), ponawia proces konsultacji Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Korzystanie (złożonej do zatwierdzenia Prezesowi URE w dniu 28 listopada 2013 r, zgodnie z komunikatem OSP z dnia 28 listopada 2013 r.) m.in. w związku z koniecznością przeprowadzenia procesu konsultacji również w zakresie projektu Karty aktualizacji nr CB/10/2013 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (IRiESP - Bilansowanie).

Karty aktualizacji, o których mowa powyżej, w dniu 20 grudnia 2013 r. zostały zamieszczone na stronie internetowej OSP wraz z niniejszym komunikatem oraz w zakładce „Dokumenty”. Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 2012, poz. 1059 z późn. zm.), zapewniając publiczny dostęp do Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Korzystanie i Karty aktualizacji nr CB/10/2013 IRiESP - Bilansowanie, informuje o:

  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 3 stycznia 2014 r.;
  • adresie poczty elektronicznej - instrukcja@pse.pl oraz numerze faksu - (22) 242 2192, na które należy przekazywać uwagi.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uwag do Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Korzystanie i Karty aktualizacji nr CB/10/2013 IRiESP - Bilansowanie, odpowiednio na Formularzu zgłoszeniowym uwag do Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci lub na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/10/2013 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, dołączonych do niniejszego komunikatu i dostępnych w zakładce „Dokumenty”.