Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Komunikat OSP w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie Zmian nr 10/2023 WDB

15 listopada 2023, 16:29

Komunikat OSP w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie Zmian nr 10/2023 WDB

Komunikat OSP z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie Zmian nr 10/2023 Warunków Dotyczących Bilansowania

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem z dnia 26 września 2023 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Zmian nr 10/2023 Warunków Dotyczących Bilansowania, w dniu 26 października 2023 r. OSP zakończył proces konsultacji ww. dokumentu.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 4 lit. c) rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 312 z 28.11.2017, str. 6, z późn. zm.) oraz pkt IV.2.5.d) Warunków Dotyczących Bilansowania, Zmiany nr 10/2023 Warunków Dotyczących Bilansowania opracowane po przeprowadzonym procesie konsultacji, wraz z raportem z tych konsultacji.

Zmiany nr 10/2023 Warunków Dotyczących Bilansowania, po przeprowadzonym procesie konsultacji oraz raport z procesu konsultacji projektu ww. dokumentu, zostały w dacie publikacji niniejszego komunikatu, zamieszczone na stronie internetowej OSP, w zakładce „Dokumenty”.