Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Komunikat OSP z dnia 20.11.2023 r. dotyczący wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie Zmian nr 11/2023 Warunków Dotyczących Bilansowania

20 listopada 2023, 14:50

Komunikat OSP z dnia 20.11.2023 r. dotyczący wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie Zmian nr 11/2023 Warunków Dotyczących Bilansowania

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), informują, że zgodnie z komunikatem z dnia 11.10.2023 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji społecznych Projektu Zmian nr 11/2023 Warunków Dotyczących Bilansowania, w dniu 13.11.2023 r. zakończyły proces konsultacji społecznych ww. dokumentu.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji społecznych, OSP przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia, zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 4 lit. c) rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 312 z 28.11.2017, str. 6, z późn. zm.) oraz pkt IV.2.5.d) Warunków Dotyczących Bilansowania, Zmiany nr 11/2023 Warunków Dotyczących Bilansowania opracowane po przeprowadzonym procesie konsultacji społecznych, wraz z raportem z tych konsultacji.

Zmiany nr 11/2023 Warunków Dotyczących Bilansowania po przeprowadzonym procesie konsultacji społecznych oraz raport z procesu konsultacji społecznych projektu tych zmian, zostały w dacie publikacji niniejszego komunikatu zamieszczone na stronie internetowej PSE S.A., w zakładce „Dokumenty”.

Dodatkowo, w celach wyłącznie informacyjnych, wraz z niniejszym komunikatem OSP publikuje tekst jednolity Warunków Dotyczących Bilansowania w trybie śledzenia zmian, uwzględniający zmiany Warunków Dotyczących Bilansowania określone w Zmianach nr 11/2023 Warunków Dotyczących Bilansowania.