Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Konkurs dla innowacyjnych naukowców – DUETY rozstrzygnięty!

10 kwietnia 2018, 11:00

Konkurs dla innowacyjnych naukowców – DUETY rozstrzygnięty!
Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej PSE S.A., prof. Leszka Jesienia, po dokonaniu oceny zgłoszonych koncepcji prac naukowo-badawczych z obszarów związanych z działalnością Operatora Systemu Przesyłowego, 30 marca 2018 r. zdecydowała o podjęciu dalszej współpracy z zespołami Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tematem przedmiotowej współpracy będzie modelowanie elastyczności popytu.

Konkurs DUETY był skierowany do pracowników jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, którzy występować będą w roli Tutora i studentów/doktorantów – Stypendystów. Warunkiem udziału w  konkursie było przedstawienie koncepcji na rozwiązanie problemu/usprawnienie obszaru związanego z działalnością Operatora Systemu Przesyłowego.

Konkurs jest organizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz PSE Innowacje Sp. z  o.o., przy współpracy Narodowego Centrum Analiz Energetycznych (NCAE) utworzonego przez  Narodowe Centrum Badań Jądrowych i PSE Innowacje sp. z o.o. i jest realizowany w ramach tzw. ekosystemu innowacji programu Duety.

Jestem przekonany, że współpraca z młodymi naukowcami, którą nawiązujemy w ramach programu DUETY będzie niezwykle owocna i przyniesie korzyści dla wszystkich stron – podkreśla prof. Leszek Jesień, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej PSE SA. Ale to dopiero początek – jesienią zamierzamy ogłosić kolejną edycję konkursu. Tak, jak i tym razem, zostanie ona poprzedzona dedykowanymi warsztatami, na których zaprezentujemy proponowane tematy współpracy. Informacja o warsztatach ukaże się ze stosownym wyprzedzeniem. Już teraz zachęcamy do śledzenia strony PSE S.A. i PSE Innowacje – dodaje profesor Jesień.

Celem Programu Duety jest wygenerowanie impulsu dla jednostek  naukowych i badawczo-rozwojowych do kształcenia kadr ukierunkowanych na współczesne problemy operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego.

 

***

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.

PSE są właścicielem ponad 14 000 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.