Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Konkurs na stanowiska Członków Zarządu PSE-Operator S.A.

23 kwietnia 2008, 00:00

Konkurs na stanowiska Członków Zarządu PSE-Operator S.A.
Rada Nadzorcza PSE-Operator S.A., działając na podstawie art. 19a w związku z art. 69a ust. 3 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu w niektórych spółkach handlowych, ogłasza konkurs na stanowiska Członków Zarządu PSE-Operator S.A.:

Pisemne zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w siedzibie spółki w Warszawie, przy ulicy Mysiej 2, w Departamencie Organizacji, pokój nr 173, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja 2008 r. do godz. 10.00. Zgłoszenia mogą być również przesyłane przez kandydatów pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: PSE-Operator S.A., Departament Organizacji, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, w takim przypadku decyduje data doręczenia przesyłki. Zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu PSE-Operator S.A. – z odpowiednim wskazaniem obszaru, z siedzibą w Warszawie”.

Zgłoszenia kandydatów złożone lub przesłane po terminie składania ofert oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 maja 2008 r., godz. 12.00 w siedzibie Spółki. Rozmowy kwalifikacyjne rozpoczną się od dnia 15 maja 2008 r. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.