Powrót

Konkurs pt. Samorząd Przyjazny Energii

28 kwietnia 2015, 00:00

Konkurs pt. Samorząd Przyjazny Energii
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie pt. „Samorząd Przyjazny Energii”, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, skupiające największych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych i Systemu Przesyłowego, tj. ENEA Operator, ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator, TAURON Dystrybucja i Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Konkurs prowadzony jest w ramach kampanii edukacyjnej Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej „Polska. Z energią działa lepiej.” Jego celem jest współpraca w obszarze realizacji inwestycji sieciowych niezbędnych do zapewnienia niezawodności dostaw energii elektrycznej. Kampania edukacyjna została objęta honorowym patronatem Ministra Gospodarki oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W ramach konkursu zostanie wyłonionych i nagrodzonych sześć jednostek samorządu terytorialnego, które swoimi działaniami w sposób znaczący przyczyniły się do zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Laureaci uhonorowani zostaną tytułem „Samorządu Przyjaznego Energii” oraz nagrodą służącą lokalnej społeczności. Uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Samorząd Przyjazny Energii” nastąpi podczas ogólnopolskiego wydarzenia branżowego w drugiej połowie 2015 roku.

W konkursie mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego reprezentowane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów. W przypadku Miasta Stołecznego Warszawy, w konkursie mogą wziąć udział także poszczególne dzielnice miasta. Warunkiem udziału w konkursie  jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej do 10 lipca 2015 roku.

http://www.konkurs.ptpiree.pl/