Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Konsultacje publiczne IRiESP-OIRE rozpoczęte

10 maja 2022, 17:38

Konsultacje publiczne IRiESP-OIRE rozpoczęte
PSE S.A., jako Operator Systemu Informacji Rynku Energii, rozpoczęły publiczne konsultacje projektu „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii oraz współpracy z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii” (IRiESP-OIRE). Konsultacje potrwają do 21 czerwca 2022 r.

Konsultacje umożliwią podmiotom zobowiązanym lub uprawnionym do korzystania z CSIRE odpowiednio wczesne zapoznanie się z treścią projektu IRiESP-OIRE i przekazanie uwag. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1093 z późn. zm.), OIRE jest zobowiązany do 3 stycznia 2023 r. przedłożyć IRiESP-OIRE do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Istotną częścią IRiESP-OIRE są Standardy Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (SWI), które OIRE od 2018 roku opracowywał we współpracy z kluczowymi przedstawicielami detalicznego rynku energii elektrycznej. SWI po raz pierwszy zostały udostępnione na stronie internetowej PSE w grudniu 2020 roku i podlegały regularnym aktualizacjom, a SWI stanowiące Załącznik 1 do IRiESP-OIRE są piątą, najnowszą wersją tego dokumentu.

Ze względu na znaczenie oraz obszerność konsultowanej dokumentacji, PSE podjęły decyzję o wydłużeniu czterotygodniowego ustawowego okresu konsultacji publicznych do sześciu tygodni. OIRE zakłada, że otrzymane podczas konsultacji uwagi pozwolą na udoskonalenie dokumentacji i regulacji zawartych w IRiESP-OIRE.

Projekt IRiESP-OIRE wraz z załącznikami dostępny jest pod poniższym adresem.