Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Konsultacje społeczne opracowanej przez wszystkich OSP propozycji metody klasyfikacji celów aktywacji ofert energii bilansującej oraz propozycji metody wyceny energii bilansującej i międzyobszarowych zdolności przesyłowych wykorzystywanych do celów wymiany energii bilansującej lub obsługi procesu kompensowania niezbilansowań

19 września 2018, 12:16

Konsultacje społeczne opracowanej przez wszystkich OSP propozycji metody klasyfikacji celów aktywacji ofert energii bilansującej oraz propozycji metody wyceny energii bilansującej i międzyobszarowych zdolności przesyłowych wykorzystywanych do celów wymiany energii bilansującej lub obsługi procesu kompensowania niezbilansowań
PSE S.A. niniejszym zachęcają krajowych uczestników rynku do zapoznania się z opracowanymi przez OSP propozycjami oraz do wzięcia udziału w prowadzonym procesie konsultacji.

Propozycja metody klasyfikacji celów aktywacji ofert energii bilansującej

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 29 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (EB GL), wszyscy OSP zobowiązani są do opracowania propozycji zawierającej metodę klasyfikacji celów aktywacji ofert energii bilansującej.

W związku z powyższym PSE S.A. informują, że wszyscy OSP opracowali wspólną propozycję ww. metody.

Opracowywana metoda zawiera:

 • opis wszystkich możliwych celów aktywacji ofert energii bilansującej na europejskich platformach wymiany energii bilansującej,
 • określenie kryteriów klasyfikacji w odniesieniu do każdego możliwego celu aktywacji.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 EB GL OSP są zobowiązani do przeprowadzenia społecznych konsultacji opracowanej propozycji. Uwzględniając powyższe OSP organizują konsultacje społeczne dotyczące propozycji, które mają na celu spełnienie wymogów EB GL oraz uzyskanie opinii zainteresowanych stron i uczestników rynku w zakresie opracowanej przez OSP propozycji.

Termin konsultacji:
12.09.2018r. – 13.11.2018r.

Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie niezbędne informacje są dostępne na stronie ENTSO-E pod adresem:
https://consultations.entsoe.eu/markets/ebgl-art29-app/

Propozycja metody wyceny energii bilansującej i międzyobszarowych zdolności przesyłowych wykorzystywanych do celów wymiany energii bilansującej lub obsługi procesu kompensowania niezbilansowań

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 30 ust. 1 i art. 30 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (EB GL) wszyscy OSP są zobowiązani opracować odpowiednio wspólną propozycję dotyczącą metody wyceny energii bilansującej oraz metody wyceny transgranicznych zdolności przesyłowych wykorzystywanych w celu wymiany energii bilansującej lub w celu obsługi procesu kompensowania niezbilansowań.

W związku z powyższym PSE S.A. informują, że wszyscy OSP opracowali wspólną propozycję o której mowa powyżej. Propozycja zawiera:

 • metodę określania cen energii bilansującej wynikającej z aktywacji ofert dotyczących energii bilansującej:
  • w podziale na typy produktów:
   • standardowe,
   • specyficzne,
  • ze względu na cele aktywacji ofert energii bilansującej:
   • bilansowanie,
   • zarządzanie ograniczeniami przesyłowymi,
  • z uwzględnieniem dodatkowych postanowień dla potrzeb europejskich platform wymiany energii bilansującej z rezerw:
   • zastępczych (RR),
   • odbudowy częstotliwości z aktywacją nieautomatyczną (mFRR),
   • odbudowy częstotliwości z automatyczną aktywacją (aFRR),
 • metodę wyceny międzyobszarowych zdolności przesyłowych wykorzystywanych do celów:
  • wymiany energii bilansującej,
  • obsługi procesu kompensowania niezbilansowań.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 EB GL, OSP są zobowiązani do przeprowadzenia społecznych konsultacji.

Uwzględniając powyższe OSP organizują konsultacje społeczne dotyczące propozycji, które mają na celu spełnienie wymogów EB GL oraz uzyskanie opinii zainteresowanych stron i uczestników rynku w zakresie opracowanej przez OSP propozycji.

Termin konsultacji:
12.09.2018r. – 13.11.2018r.

Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie niezbędne informacje są dostępne na stronie ENTSO-E pod adresem:
https://consultations.entsoe.eu/markets/ebgl-art30-pp/