Powrót

Korekta zasad prowadzenia skoordynowanych aukcji na rezerwację zdolności przesyłowych

18 listopada 2004, 15:35

Korekta zasad prowadzenia skoordynowanych aukcji na rezerwację zdolności przesyłowych
Opublikowano komunikat z korektą zasad prowadzenia skoordynowanych aukcji na rezerwację zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej na wspólnych przekrojach CEPS, PSE-Operator i VE-T w 2005 roku