Powrót

Krajowa Izba Odwoławcza oddalił odwołanie w przetargu na dostawę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w GK PSE

26 lutego 2015, 00:00

Krajowa Izba Odwoławcza oddalił odwołanie w przetargu na dostawę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w GK PSE

19 lutego 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie trzech konsorcjów tj.

 

  1. Geomar, Sygnity, Hansa Luftbild;
  2. Globema, Helica, Tukaj Mapping Central Europe;
  3. Qumak, Apator Rector, Vismid)

 

złożone na wybór przez PSE oferty najkorzystniejszej w ramach postępowania na „Dostawę i wdrożenie w Grupie Kapitałowej PSE Systemu Informacji Przestrzennej”.

W postepowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta konsorcjum MGGP S.A., Cube.ITG S.A.

 

Oddalenie przez KIO wszystkich 3-ch odwołań w tak skomplikowanych przetargach, jak postępowania informatyczne, należy uznać za potwierdzenie prawidłowości i transparentności prowadzonych prze Polskie Sieci Elektroenergetyczne przetargów.

 

Szczegóły postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy usługi polegającej na dostawie i wdrożeniu w GK PSE Systemu Informacji Przestrzennej dostępne są na stronie internetowej PSE, pod adresem: /biuro-prasowe/aktualnosci/-/asset_publisher/fwWgbbtxcZUt/content/dostawa-i-wdrozenie-w-grupie-kapitalowej-pse-systemu-informacji-przestrzennej