Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Linia 400 kV Mikułowa – Świebodzice z decyzją środowiskową

1 marca 2021, 13:21

Linia 400 kV Mikułowa – Świebodzice z decyzją środowiskową
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu 26 lutego br. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice na Dolnym Śląsku. Oddanie inwestycji do użytku zaplanowano na 2025 rok.

W ocenie RDOŚ, zakładany sposób realizacji projektu i stosowane rozwiązania techniczne wraz z działaniami minimalizującymi określonymi w tej decyzji pozwolą chronić cenne pod względem przyrodniczym obszary i zagwarantować bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców.

Na potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko została przeprowadzona roczna inwentaryzacja przyrodnicza, podczas której ustalono, w jaki sposób linia może wpływać na występujące na danym terenie gatunki fauny i flory. W oparciu o uzyskane dane zaplanowane zostały rozwiązania, które pozwolą zminimalizować ingerencję w środowisko społeczno-przyrodnicze. Dotyczy to sposobu prowadzenia prac, wykorzystywanych materiałów, ich składowania, a także stosowanych technologii.

Na części terenów leśnych będą zastosowane tzw. słupy nadleśne, pozwalające poprowadzić linię nad koronami drzew, tym samym ograniczając ich wycinkę. W decyzji zawarto także zalecenia dotyczące rozwiązań technicznych, które pozwolą ograniczyć oddziaływania linii na okolicznych mieszkańców, w tym dotyczące norm hałasu oraz sposobu realizacji prac budowlanych. Całość materiału środowiskowego zebranego przez inwestora została poddana konsultacjom społecznym na przełomie zeszłego i bieżącego roku.

Wszystkie inwestycje PSE są prowadzone z poszanowaniem środowiska naturalnego. Stosujemy rozwiązania, które minimalizują wpływ infrastruktury przesyłowej na otoczenie. Decyzja RDOŚ we Wrocławiu potwierdza, że linia 400 kV będzie bezpieczna dla ludzi i przyrody – mówi Włodzimierz Mucha, wiceprezes PSE.

Nowa linia będzie przebiegać przez 17 gmin województwa dolnośląskiego – Sulików, Platerówka, Siekierczyn, Lubań, Miasto Lubań, Nowogrodziec, Gryfów Śląski, Lwówek Śląski, Wleń, Pielgrzymka, Świerzawa, Bolków, Paszowice, Dobromierz, Strzegom, Świebodzice i Świdnica.        

PSE S.A. uruchomiły także 26 lutego br. przetarg na wyłonienie firmy, która zrealizuje prace budowlane na ww. zadaniu inwestycyjnym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego.

Budowa linii 400 kV Mikułowa Świebodzice jest inwestycją strategiczną dla bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska. Jest niezbędna dla zapewnienia wystarczających, stabilnych dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców w regionie.

Oprócz linii 400 kV Mikułowa Świebodzice PSE do 2025 roku zrealizują na terenie województwa dolnośląskiego trzy inne inwestycje liniowe. Po ich ukończeniu powstanie nowoczesny układ zasilania południowo-zachodniej Polski. Łącznie na inwestycje w infrastrukturę przesyłową na Dolnym Śląsku spółka przeznaczy ok. 950 mln zł.