Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Linia elektroenergetyczna 400 kV Baczyna-Plewiska z pozwoleniem na budowę

18 marca 2022, 12:43

Linia elektroenergetyczna 400 kV Baczyna-Plewiska z pozwoleniem na budowę
Uprawomocniła się wydana przez Wojewodę Lubuskiego decyzja o pozwoleniu na budowę dla sześciu ostatnich stanowisk słupowych linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Baczyna-Plewiska. Tym samym pozyskano komplet dokumentów pozwalających na ukończenie tej kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego kraju inwestycji.

Inwestorem projektu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne, a generalnym wykonawcą konsorcjum firm Shanghai Electric Power Construction Co., Ltd, Agencja Promocji Inwestycji Spółka z o o. oraz PBE Elbud Warszawa Spółka z o o.

Licząca 140 km długości, dwutorowa linia o napięciu 400 kV połączy nową stację Baczyna niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego ze stacją Plewiska w okolicy Poznania. Realizację tego przedsięwzięcia rozpoczęto w 2018 roku. Zadanie realizowane jest metodą „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca odpowiada za wytyczenie trasy linii (w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych), zaprojektowanie rozwiązań technicznych zgodnych z wymaganiami PSE S.A., a także za - realizowane obecnie - prace budowlano-montażowe. Pierwsze z odcinkowych pozwoleń na budowę wykonawca inwestycji otrzymał w maju 2021 roku, co umożliwiło rozpoczęcie prac budowlano-montażowych jeszcze w tym samym miesiącu. Cała inwestycja ma być ukończona w 2023 roku.

Linia 400 kV Baczyna-Plewiska wzmocni sieć przesyłową w północno-zachodniej Polsce i poprawi warunki wyprowadzenia mocy z odnawialnych źródeł energii, zlokalizowanych na terenie północnej Polski oraz z Elektrowni Dolna Odra, a także umożliwi przyłączenie do Krajowego Systemu Energetycznego kolejnych źródeł. Zapewni również odpowiednie techniczne warunki do wymiany transgranicznej pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec. Nowa linia przesyłowa jest niezbędna dla rozwoju gospodarczego województw lubuskiego i wielkopolskiego, w tym 16 gmin, przez które przebiega. Zapewni bezpieczne dostawy energii do regionu, wpływając jednocześnie m.in. na rozwój inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, jako część projektu „Budowa dwutorowej linii Krajnik-Baczyna-Plewiska wraz z budową, rozbudową, modernizacją stacji w tym ciągu liniowym”. Inwestycja realizowana jest w oparciu o przepisy Ustawy z 24 lipca 2015 roku o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji elektroenergetycznych.