Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Mechanizm Interim Coupling już działa

17 czerwca 2021, 15:04

Mechanizm Interim Coupling już działa
Dla rynku dnia następnego na sześciu granicach (PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT) wprowadzono alokację zdolności przesyłowych typu implicit opartą na metodzie NTC, wykorzystując do tego algorytm Euphemia. Dzięki temu Czechy, Rumunia, Słowacja i Węgry (tzw. 4M MC) od 17 czerwca są częścią wspólnego europejskiego rynku dnia następnego w ramach mechanizmu Interim Coupling.

Łączenie rynków w ramach alokacji zdolności typu implicit pozwala na równoczesne wyznaczanie cen energii elektrycznej i przepływów transgranicznych w całym regionie. Pozwala to na efektywniejsze wykorzystanie infrastruktury przesyłowej dzięki lepszej koordynacji działań między podmiotami działającymi na rynku energii. Zmiany umożliwiają także maksymalizację korzyści dla społeczeństwa i uczestników rynku.

Projekt Interim Coupling został uruchomiony w grudniu 2018 r. na wniosek krajowych organów regulacyjnych. Jego celem jest integracja zorganizowanych rynków energii elektrycznej dnia następnego. Inicjatywa zmierzała do włączenia alokacji zdolności na granicach państw 4M MC do obszaru Multi-Regional Coupling (MRC) poprzez wprowadzenie alokacji zdolności przesyłowych typu implicit opartej na metodzie NTC (Net Transmission Capacity).

Powodzenie projektu jest wynikiem ścisłej współpracy między nominowanymi operatorami rynku energii (NEMO) - EPEX SPOT, EXAA, HUPX, Nord Pool EMCO, OKTE, OPCOM, OTE, TGE - i operatorów systemów przesyłowych (50Hertz, APG, ČEPS, MAVIR, PSE, SEPS, TenneT DE, Transelectrica) oraz organami regulacyjnymi (ANRE, BNetzA, E-Control, ERU, MEKH, URE, URSO).

Łączenie rynków oparte na metodzie NTC stanowi duży krok w budowaniu wspólnego rynku dnia następnego. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie metody wyznaczania i alokacji zdolności przesyłowych opartej na przepływach, która jest docelowym modelem dla rynku dnia następnego w Europie. Prace nad tym rozwiązaniem toczą się w ramach projektu Core Flow-Based Market Coupling.