Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Najnowszy Raport wpływu PSE – Napełniamy Polskę mocą

20 grudnia 2019, 10:28

Najnowszy Raport wpływu PSE – Napełniamy Polskę mocą
6,73 mld zł łącznej wartości dodanej w krajowej gospodarce, w tym aż 4,36 mld zł bezpośredniej wartości wytworzonej w gałęzi produkcji i przesyłu energii elektrycznej to kluczowe dane pochodzące z najnowszego, drugiego Raportu wpływu PSE, który prezentuje wpływ spółki na rozwój społeczno-gospodarczy Polski.

Publikacja, zatytułowana „Napełniamy Polskę mocą”, ukazuje całościowy obraz działań PSE, jej najważniejsze osiągnięcia biznesowe oraz ich wpływ na otoczenie: gospodarkę, społeczności lokalne, środowisko i biznes. W sposób zintegrowany przedstawia dane finansowe i  niefinansowe za 2018 rok. Raport skupia się też na wyzwaniach i perspektywach rozwoju PSE w obliczu dynamicznie zmieniającego się rynku energii elektrycznej i otoczenia regulacyjnego.

 
 

Świadome zarządzanie wpływem

Świadomie zarządzamy wpływem naszej spółki na gospodarczy i cywilizacyjny rozwój kraju. Jesteśmy dumni z osiąganych rezultatów. Bezpośrednia wartość dodana wytworzona przez PSE w gałęzi produkcji i przesyłu energii elektrycznej w 2018 roku wyniosła 4,36 mld zł. Z kolei łączną wartość dodaną, wygenerowaną przez nas w krajowej gospodarce, oszacowaliśmy na 6,73 mld zł. Odprowadziliśmy 1,17  mld zł podatków, opłat i składek do budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wpływając tym samym na rozwój regionów – mówi Eryk Kłossowski, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

1,81 mld zł przeznaczonych w 2018 roku oraz 12,8 mld zł planowanych do 2027 roku – to wartość poniesionych oraz prognozowanych nakładów Polskich Sieci Elektroenergetycznych na inwestycje infrastrukturalne mające zapewnić bezpieczeństwo pracy systemu i dostaw energii, a także racjonalizację kosztów w przyszłości – podkreśla.

W trosce o dobre jutro

Spółka dba o środowiskowy wymiar swoich działań. Zrównoważony rozwój pojmuje jako ciągłe poprawianie efektywności, przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko. W  tej edycji raportu PSE po raz pierwszy obliczyły swój ślad węglowy. Całkowita wielkość emisji PSE w  2018 roku wyniosła 1,6 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla (wg metody market-based). Praktycznie cała emisja wynikała ze zużycia energii elektrycznej na pokrycie strat powstałych w procesie przesyłania energii. Za  pozostały 1 proc. odpowiada m.in. zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie w budynkach PSE.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Raport wskazuje także na poprawę wskaźników kluczowych dla niezawodnego funkcjonowania systemu przesyłowego zarządzanego przez PSE. Wskaźnik strat w sieci przesyłowej wyniósł 1,48 proc. i był najniższy w historii. Dobry wynik spółka odnotowała również dla wskaźnika dyspozycyjności urządzeń przesyłowych (DYSU) - w 2018 roku osiągnął poziom 99,9 proc., a rok wcześniej - 99,77 proc.

Dialog to podstawa

Kluczowym etapem przygotowania raportu była czwarta już sesja dialogowa, zorganizowana w maju 2019 roku przez PSE. Wzięło w niej ponad 100 osób, reprezentujących różne grupy interesariuszy spółki. Podczas kilkugodzinnego spotkania uczestnicy w formie prezentacji i warsztatów przedstawili swoje opinie i oczekiwania wobec działalności operatora systemu przesyłowego. Sesja dialogowa była przeprowadzona zgodnie z międzynarodowymi standardami, a dyskusje moderowali niezależni konsultanci.

Traktujemy sesję dialogową jako jeden z fundamentów raportu. Zależy nam, by odpowiadał on na  potrzeby naszych partnerów. To grono jest bardzo szerokie i obejmuje zarówno interesariuszy społecznych i biznesowych, jak również administrację centralną, samorządy, uczestników rynku energii elektrycznej, firmy zajmujące się realizacją inwestycji czy organizacje pozarządowe. Dzięki sesji dialogowej możemy bezpośrednio dowiedzieć się, jak nasza praca, przedsięwzięcia i inicjatywy są  odbierane przez otoczenie i uwzględnić te oczekiwania w naszej działalności. Zawartość Raportu wpływu w znacznej części odzwierciedla te potrzeby – mówi Ada Konczalska, dyrektor Departamentu Komunikacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Raport dostępny dla każdego

Dla dbałości o środowisko, kolejny rok z rzędu, PSE zrezygnowały z publikowania raportu w formie papierowej – jest dostępy jako interaktywna strona internetowa. Do dyspozycji użytkowników oddano narzędzia ułatwiające korzystanie z raportu. Czytelnicy mają możliwość połączenia interesujących ich fragmentów opracowania i stworzenia jego własnej wersji. Dostępna jest także opcja włączenia audiodeskrypcji, umożliwiająca odsłuchanie wszystkich rozdziałów raportu. W trosce o  potrzeby osób niedowidzących wprowadzono także możliwość zmiany rozmiaru tekstu i  wyświetlania go na kontrastowym tle.

Raport jest bardzo obszerny, dlatego – tak jak w poprzedniej edycji – wprowadzono możliwość wyboru treści w zależności od grupy docelowej, do której należy odbiorca – po wybraniu odpowiedniej opcji (np. media, przedstawiciele biznesu czy organizacji pozarządowych) pokazują się rozdziały najbardziej interesujące daną grupę.

Zadbaliśmy, by raport był nie tylko merytoryczny, lecz także czytelny i dostępny dla każdego, niezależnie od poziomu wiedzy o elektroenergetyce. Trudniejsze sformułowania są opisane w  słowniczku, a integralną częścią raportu jest film, który w prosty sposób prezentuje działalność PSE i  wpływ spółki na rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Zależy nam, żeby kolejna edycja raportu jeszcze lepiej trafiała w potrzeby odbiorców, dlatego stworzyliśmy jego przejrzystą strukturę i prostą nawigację. Dodatkowo w serwisie dostępny jest przewodnik po raporcie, który w przystępny sposób prezentuje jego możliwości funkcjonalne. Tak jak w poprzednich latach zamieściliśmy ankietę. Odbiorcy mogą za jej pośrednictwem zgłaszać opinie na temat formy i treści opracowania – mówi Małgorzata Jachimowska-Noworyta, pełnomocnik Zarządu ds.  Zrównoważonego rozwoju GK PSE.

PSE doskonalą proces raportowania i korzystają z najlepszych  międzynarodowych standardów

Dla zapewnienia wysokiej jakości raportowania układ i treść serwisu zostały przygotowane zgodnie z  wytycznymi Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (The International Integrated Reporting Council) oraz Global Reporting Initiative Standards. Dla wiarygodności prezentowanych przez spółkę danych, raport poddano zewnętrznej weryfikacji niezależnych audytorów. Jej potwierdzeniem jest pozyskanie dwóch certyfikatów w zakresie poprawności sporządzenia danych GRI oraz zmierzenia śladu węglowego.

Interaktywny raport spółki został udostępniony pod adresem online: http://raport.pse.pl
 

Kontakt ws. raportu: Małgorzata Jachimowska-Noworyta, pełnomocnik Zarządu ds.  Zrównoważonego rozwoju GK PSE malgorzata.jachimowska-noworyta@pse.pl