Powrót

NEGAWATY - kolejny przetarg na zakup usługi

28 lipca 2014, 13:19

NEGAWATY - kolejny przetarg na zakup usługi
W ramach konsekwentnie realizowanego przez PSE programu rozwoju usług redukcji zapotrzebowania 23 lipca 2014 roku ogłoszony został kolejny przetarg dotyczący redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego. Oczekiwany wolumen pozyskanych w ramach tego postepowania usług wynosi 200 MW.

Usługa polega na ograniczeniu przez odbiorców poboru mocy w wyznaczonych przez Operatora Systemu Przesyłowego czterech godzinach o  zadeklarowany przez odbiorców wolumen redukcji. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części zwanych pakietami, dla których wielkość redukcji zawiera się w przedziałach:

Pakiet IA - od 10 do 20 MW w okresie miesięcy: X-III
Pakiet IB - od 10 do 20 MW w okresie miesięcy: IV-IX
Pakiet IIA - od 21 do 35 MW w okresie miesięcy: X-III
Pakiet IIB - od 21 do 35 MW w okresie miesięcy: IV-IX
Pakiet IIIA - od 36 do 55 MW w okresie miesięcy: X-III
Pakiet IIIB - od 36 do 55 MW w okresie miesięcy: IV-IX
Pakiet IVA - od 56 do 90 MW w okresie miesięcy: X-III
Pakiet IVB - od 56 do 90 MW w okresie miesięcy: IV-IX.

Operator Systemu Przesyłowego jest uprawniony do żądania maksymalnie 15 redukcji w okresie 24 miesięcy świadczenia usług, w miesiącach odpowiednich do zaoferowanego pakietu redukcji. Żądanie OSP może dotyczyć nie więcej niż jednej redukcji w dobie i nie więcej niż 3 redukcji w  tygodniu.

Podstawą do obliczenia wynagrodzenia  za dokonaną redukcję będzie ustalona metoda wyznaczania wielkości wykonanej redukcji. Przewiduje się stosowanie jednej z czterech metod wyznaczania wielkości wykonanej redukcji, ustalonych początkowo w oparciu o profil zapotrzebowania na moc wykonawcy.

Obecne postępowanie prowadzone jako zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego jest adresowane przede wszystkim do odbiorców posiadających potencjał redukcji większy niż  10  MW. Uwzględnia również, podobnie jak poprzednie postępowania, udział podmiotów agregujących usługi redukcji podmiotów dysponujących mniejszym potencjałem redukcji.  

PSE oczekują, że do przetargu zgłoszą się wszyscy wykonawcy, którzy maja stosowne możliwości redukcji zapotrzebowania.

Działania podjęte przez PSE stanowią podstawę szerszej koncepcji wdrożenia mechanizmów zarządzania popytem. PSE dążą to tego, aby usługa redukcji zapotrzebowania była usługą obecną stale na rynku. Poza obecnym postępowaniem, które ma na celu zapewnienie usługi interwencyjnej, Operator Systemu Przesyłowego wprowadził w  mechanizmach rynku bilansującego możliwości składania przez odbiorców ofert redukcji obciążenia. Możliwości te są dostępne od 1 lipca 2014 roku.

Dotychczasowe postepowania pozwoliły na pozyskanie wolumenu redukcji o wartości 45 MW zimą i 50 MW latem.

Szczegóły dotyczące postępowania przetargowego dostępne są na stronie internetowej PSE, pod adresem: /biuro-prasowe/aktualnosci/-/asset_publisher/fwWgbbtxcZUt/content/praca-interwencyjna-redukcja-zapotrzebowania-na-polecenie-osp