Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

NEGAWATY - kolejny przetarg rozstrzygnięty

23 października 2014, 15:25

NEGAWATY - kolejny przetarg rozstrzygnięty
W ramach realizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. programu rozwoju usług redukcji zapotrzebowania rozstrzygnięty został kolejny przetarg dotyczący usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, PSE S.A. zadecydowały o wyborze najkorzystniejszych ofert złożonych w poszczególnych pakietach:

 • W ramach pakietu IA (zimowego) – oferta PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na wolumen redukcji 10 MW przy cenie 950 zł netto za 1 MWh redukcji.

 • W ramach pakietu IB (letniego) – oferta PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na wolumen redukcji 10 MW przy cenie 950 zł netto za 1 MWh redukcji.

 • W ramach pakietu IIIA (zimowego) – oferta PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na wolumen redukcji 40 MW przy cenie 1100 zł netto za 1 MWh redukcji.

 • W ramach pakietu IIIB (letniego) – oferta PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na wolumen redukcji 40 MW przy cenie 1100 zł netto za 1 MWh redukcji.

 • W ramach pakietu IVA (zimowego) – oferta Enspirion Sp. z o.o. (agregator*) na wolumen redukcji 77 MW przy cenie 1199 zł netto za 1 MWh redukcji.

 • W ramach pakietu IVB (letniego) – oferta Enspirion Sp. z o.o. (agregator*) na wolumen redukcji 77 MW przy cenie 1199 zł netto za 1 MWh redukcji.

Łączny wolumen ujęty w w/w ofertach złożonych w ramach obecnego przetargu wyniesie 127 MW dla wszystkich miesięcy roku. Umowy dot. świadczenia przedmiotowej usługi zawierane będą na okres 24 miesięcy.

Szczegóły dotyczące postępowania przetargowego dostępne są na stronie internetowej PSE S.A., pod adresem: /biuro-prasowe/aktualnosci/-/asset_publisher/fwWgbbtxcZUt/content/praca-interwencyjna-redukcja-zapotrzebowania-na-polecenie-osp

Usługa „Praca Interwencyjna: Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP” polega na dokonaniu przez odbiorcę energii elektrycznej ograniczenia swojego zapotrzebowania na moc czynną na sygnał przekazany przez PSE. Pierwsze umowy na tę usługę zostały zawarte w marcu 2013 roku. Ogłoszony w lipcu 2014 roku przetarg jest czwartym postępowaniem przetargowym dotyczącym redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP. Działania podjęte przez Operatora Systemu Przesyłowego stanowią podstawę szerszej koncepcji wdrożenia mechanizmów zarządzania popytem. PSE dążą to tego, aby usługa redukcji zapotrzebowania była usługą stale obecną na rynku. Zgodnie z przyjętym programem, PSE będą konsekwentnie budowały portfel usług redukcji zapotrzebowania adresując kolejne przetargi do odbiorców przemysłowych i do agregatorów.

*AGREGATOR - podmiot dysponujący potencjałem redukcji innych podmiotów, które oddają do jego dyspozycji swoje zasoby, zapewniając realizację redukcji swojego zapotrzebowania na moc, na warunkach określonych z agregatorem.