Powrót

Nowe umowy na świadczenie usługi DSR na 2020 rok

24 stycznia 2020, 14:56

Nowe umowy na świadczenie usługi DSR na 2020 rok
Polskie Sieci Elektroenergetyczne zawarły umowy na realizację usługi DSR w ramach Programu Gwarantowanego – Kraj na 2020 rok.

Dla okresu letniego (1L), obejmującego czas od 1.04 do 30.09.2020 r. pozyskano łącznie od 683,7 do 764,5 MW mocy gwarantowanej. Natomiast na okres zimowy (1Z) obejmujący miesiące od 1.02 do 31.03 oraz od 1.10 do 30.11.2020 r., zakontraktowano 612 MW mocy gwarantowanej. O tyle będzie można zredukować pobór z sieci na polecenie operatora systemu przesyłowego.

PSE zawarły umowy dla obydwu okresów (1L i 1Z) z sześcioma firmami:

  • ARCELORMITTAL WARSZAWA Sp. z o.o.
  • CMC POLAND Sp. z o.o.
  • Enel X Polska Sp. z o.o.
  • ENSPIRION Sp. z o.o.
  •  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
  • TAURON Polska Energia S.A.

Program Gwarantowany w okresie letnim (1L) będzie realizowany na terenie całego kraju z wyłączeniem pięciu niewielkich obszarów, dla których umowy zostały podpisane wcześniej. Program Gwarantowany w okresie zimowym (1Z) obejmuje całą Polskę.

Informacja o złożonych ofertach i zaoferowanych cenach dostępna jest na platformie zakupowej PSE, pod adresem https://przetargi.pse.pl/.

***

Polskie Sieci Elektroenergetyczne pełniące funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego na obszarze Rzeczpospolitej Polski realizują zadania wynikające z ustawy - Prawo energetyczne. Podstawowym obowiązkiem OSP jest zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, a także zakup usług systemowych niezbędnych do  prawidłowego funkcjonowania i niezawodności pracy tego systemu. Jednym z narzędzi służących PSE do realizacji wskazanych w ustawie zadań są tzw. usługi DSR, czyli usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP polegające na zmniejszeniu poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej w wybranych godzinach.

Dzięki pozyskaniu wykonawców tych usług zwiększy się pewność zasilania odbiorców i wzrośnie możliwość uniknięcia ewentualnych ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (stopnie zasilania) w sytuacjach niedoboru mocy w systemie. Ponadto, podmioty świadczący usługę DSR zyskały możliwość uzyskania dodatkowych przychodów.