Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Nowy model usług DSR – w odpowiedzi na oczekiwania rynku!

10 marca 2017, 16:05

Nowy model usług DSR – w odpowiedzi na oczekiwania rynku!
8 marca 2017 r. PSE ogłosiły dwa postępowania na świadczenie usługi pn.  Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP:
1. Program Gwarantowany - z płatnością za gotowość i wykorzystanie,
2. Program Bieżący – z płatnością za wykorzystanie.

Nowe zasady świadczenia Usług DSR to odpowiedź Polskich Sieci Elektroenergetycznych na oczekiwania rynku, a także kolejny krok w kierunku aktywizowania strony popytowej na rynku energii elektrycznej.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne pełniące funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP) na obszarze Rzeczpospolitej Polski realizują obowiązki wynikające z ustawy - Prawo energetyczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania KSE i bilansowania systemu elektroenergetycznego oraz zakupu usług systemowych. Jednym z narzędzi służących PSE do  zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania KSE są usługi redukcji zapotrzebowania świadczone przez podmioty przyłączone do KSE, tzw. usługi DSR.

Poprzez zmiany w zasadach świadczenia usług DSR, PSE wdrażają nowe rynkowe rozwiązania, które aktywizują stronę popytową i rozszerzają wachlarz uczestników. Oczekujemy zainteresowania ze strony coraz większej liczby podmiotów. Świadczenie usług DSR to przede wszystkim działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa KSE, zapewnienia zasilania odbiorców i ciągłości działania gospodarki krajowej, a z punktu widzenia uczestników rynku - także możliwość uniknięcia ewentualnych ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (stopnie zasilania) oraz uzyskanie dodatkowych przychodów – podkreśla Bronisław Nowiński, dyrektor Departamentu Przesyłu PSE.

Obecnie zawarte umowy o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP obejmują ok.  200 MW zdolności redukcji. W odpowiedzi na oczekiwania rynku zaszła konieczność opracowania i  wdrożenia nowego modelu usługi, tj. Interwencyjnych usług DSR: Programu Gwarantowanego (z płatnością za gotowość i wykorzystanie) i Bieżącego (z płatnością za wykorzystanie). Spodziewamy się, że  dzięki nowym zasadom możliwe będzie pozyskanie większego wolumenu mocy redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP i jego efektywne wykorzystanie – mówi Jarosław Socha, wicedyrektor Departamentu Przesyłu PSE.

Nowy model usług zakłada m.in. większą elastyczność dla wykonawców przy definiowaniu parametrów oferowanych produktów i ich cen, przy jednoczesnym określeniu rozsądnych konsekwencji niewykonania usługi, ograniczających ryzyko biznesowe kontrahentów.

16 marca 2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Operatora, PSE organizują spotkanie informacyjne dla  potencjalnych oferentów. Informacje szczegółowe są dostępne na stronie internetowej PSE, pod linkiem:

Program Gwarantowany

 

Program Bieżący