Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Ogłoszenie wstępnych wyników aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2022

18 marca 2021, 12:16

Ogłoszenie wstępnych wyników aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2022
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej „PSE S.A.”) pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 247, z późn. zm., dalej „ustawa”), działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy, podają do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2022, przeprowadzonych w dniu 16 marca 2021 r. zgodnie z art. 29 i n. ustawy.

Wstępne wyniki aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2022 zawierające wykazy jednostek rynku mocy, w odniesieniu do których zostają zawarte umowy mocowe, są dostępne pod adresami: https://www.pse.pl/aukcje-dodatkowe-1-kwartal-2022, https://www.pse.pl/aukcje-dodatkowe-2-kwartal-2022, https://www.pse.pl/aukcje-dodatkowe-3-kwartal-2022 oraz https://www.pse.pl/aukcje-dodatkowe-4-kwartal-2022.

Umowy mocowe zostają zawarte pod warunkiem zawieszającym do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy.

PSE S.A. informują, że:

  • aukcja dodatkowa na 1. kwartał zakończyła się w rundzie 5. z ceną 186,70 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z zawartych umów mocowych dla 1 kwartału roku dostaw 2022 wynosi 1020,674 MW.
  • aukcja dodatkowa na 2. kwartał zakończyła się w rundzie 1. z ceną  320,00 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z zawartych umów mocowych dla 2 kwartału roku dostaw 2022 wynosi 379,771 MW,
  • aukcja dodatkowa na 3. kwartał zakończyła się w rundzie 1. z ceną 320,00 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z zawartych umów mocowych dla 3 kwartału roku dostaw 2022 wynosi 360,921 MW,
  • aukcja dodatkowa na 4. kwartał zakończyła się w rundzie 3. z ceną 240,02 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z zawartych umów mocowych dla 4 kwartału roku dostaw 2022 wynosi 887,804 MW.

 

Dokumenty do pobrania: