Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Ogłoszenie wstępnych wyników aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2025

19 marca 2024, 16:59

Ogłoszenie wstępnych wyników aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2025
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej „PSE S.A.”) pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131, dalej „ustawa”), działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy, podają do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2025, przeprowadzonych w dniu 14 marca 2024 r., zgodnie z art. 29 ustawy.

Wstępne wyniki aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2025 zawierające wykazy jednostek rynku mocy, w odniesieniu do których zostają zawarte umowy mocowe, są dostępne pod adresami: https://www.pse.pl/aukcje-dodatkowe-1-kwartal-2025, https://www.pse.pl/aukcje-dodatkowe-2-kwartal-2025, https://www.pse.pl/aukcje-dodatkowe-3-kwartal-2025 oraz https://www.pse.pl/aukcje-dodatkowe-4-kwartal-2025.

Umowy mocowe zostają zawarte pod warunkiem zawieszającym do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy.

PSE S.A. informują, że:

  • aukcja dodatkowa na 1. kwartał zakończyła się w rundzie 2. z ceną zamknięcia równą 389,38 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z zawartych umów mocowych dla 1. kwartału roku dostaw 2025 wynosi 
    3 144,653 MW,
  • aukcja dodatkowa na 2. kwartał zakończyła się w rundzie 8. z ceną zamknięcia równą 143,72 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z zawartych umów mocowych dla 2. kwartału roku dostaw 2025 wynosi 
    1 142,555 MW,
  • aukcja dodatkowa na 3. kwartał zakończyła się w rundzie 8. z ceną zamknięcia równą 143,73 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z zawartych umów mocowych dla 3. kwartału roku dostaw 2025 wynosi 524,569 MW,
  • aukcja dodatkowa na 4. kwartał zakończyła się w rundzie 8. z ceną zamknięcia równą 169,00 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z zawartych umów mocowych dla 4. kwartału roku dostaw 2025 wynosi 830,866 MW.