Powrót

Ograniczenia zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej w grudniu 2004 roku

2 grudnia 2004, 00:00

Ograniczenia zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej w grudniu 2004 roku
Opublikowano komunikat w sprawie ograniczenia zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej w grudniu 2004 roku